Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Konferencijа „Upravljanje i razvoj prirodnih dobara i zaštićenih područja zapadnog Balkana i Rumunije“

Konferencija sa temom „Upravljanje i razvoj prirodnih dobara i zaštićenih područja zapadnog Balkana i Rumunije“ održana je u periodu od 26. do 28.11.2014. godine u Kladovu. Konferencija je održana u okviru projekta „Bioregio Carpathians“ koji je kofinansiran od strane Evropske Unije i Programa za saradnju Jugoistočne Evrope, sa ciljem uspostavljanja tešnjih vidova saradnje, postavljanja okvira razvoja međunarodne, prekogranične i regionalne saradnje, kao i potrebe razmene iskustava u upravljanju zaštićenim područjima.

Na koferenciji su učestvovali predstavnici nacionalnih parkova Rumunije, Republike Srpske i Srbije, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, civilnog sektora, Svetskog fonda za prirodu (WWF) i zainteresovanih strana Ispred Zavoda za zaštitu prirode Srbije konferenciji su prisustvovali pomoćnik direktora Dr Mario Lukinović i stručni saradnici Srđan Marinčić i Vladimir Nikolić.

Prvog dana koferencije pozdravni govor je održao direktor JP NP „Đerdap“ Srđan Stefanović, dok je o projektu „Bioregio Carpathians“ govorio menadžer projekta Ivan Svetozarević. Nakon uvodnih izlaganja, prezentaciju o projektu „Parkovi Dinarskog luka“ je održao Leon Kebe ispred Svetskog Fonda za Prirodu (WWF).

Prepodnevni deo drugog dana konferencije bio je posvećen studijama koje je u okviru projekta „Bioregio Carpathians“ izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije. O studiji „Koristi ekosistmeskih usluga Nacionalnog parka Đerdap za lokalne zajednice“ govorio je Vladimir Nikolić, dok je o studiji „Vodič za potencijalne mečunarodne nominacije Nacionalnog parka Đerdap“ govorio Srđan Marinčić. Prezentacije studija izazvale su pozitivan odjek u publici, a nakon istih je usledila vrlo plodonosna diskusija o temama obrađenim u ovim studijama. Prezentaciju o sistemu zaštićenih prirodnih dobara u Srbiji održao je pomoćnik direktora Dr Mario Lukinović, dok je o sistemu zaštićenih prirodnih dobarau Republici Srpskoj govorio direktor JU „Nacionalni park Sutjeska“ Zoran Čančar. Sistem zaštićenih prirodnih dobara u Rumuniji predstavio je direktor Nacionalnog parka „Retezat“ Zoran Aćimov. Vladimir Roganović iz JP Službeni glasnik ovom predstavio je publikaciju „Leksikon NP Đerdap“ koji je sastavni deo publikacije „Leksikon nacionalnih parkova Srbije“, i koji će kao prvi tom u ediciji iz štampe izaći u januaru iduće godine.

U okviru konferencije učesnici su imali priliku da obiđu Nacionalni Park Đerdap, i da uživaju u krstarenju Dunavom.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.