Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

SRP „Gornje podunavlje“ i Nacionalni park „Fruška gora“ dobitnici evropske povelje za održivi turizam

U sedištu Evropskog parlamenta u Brisaelu diriktorki JP „Vojvodinašume“ Marti Takač uručena je Evropska povelja za održivi turizam za Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“, kao upravljačima ovog zaštićenog područja.

Evropska povelja za održivi turizam dobijena je na osnovu ocene Strategije i akcionog plana za razvoj održivog turizma u Specijalnom rezervatu prirode „Gornje podunavlje“ i Nacionalnom parku „Fruška gora“, od strane verifikacionog tima Europarc federacije. Strategija i akcioni plan rezultat su višemesečnog rada članova Foruma zainteresovnih strana, Svetskog fonda za zaštitu prirode (WWF) i upravljača.

Angažovanje u sertifikaciji održivog turizma započeto je 2012. godine kada su Europarc federacija i Svetski fond za zaštitu prirode WWF u okviru projekta Parkovi Dinarskog luka odabrali zaštićena područja iz regiona koja su uključena u proces dobijanja Evropske povelje za održivi turizam (ECST).

Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ i Nacionalni park „Fruška Gora“ su ovim procesom sertifikacije postali jedni od pet zaštićenih područja u regionu i jedini iz Srbije koji su započeli razvijanje turizma uz primenu sertifikovanih programa. U proces sertifikacije održivog turizma u narednom periodu imaju u planu da se uključe i nacionalni parkovi „Tara“ i „Đerdap“.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.