Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Održan skup organizacija za zaštitu prirode

Zavod za zaštitu prirode Srbije, 09. decembra, bio je domaćin brojnim predstavnicima stručnih i naučnih institucija, upravljača zaštićenih prirodnih dobara, nevladinih organizacija i udruženja koji su učestvovali na drugom po redu Godišnjem skupu „Partnerstvom ka zaštiti prirode“. Skup „Partnerstvom ka zaštiti prirode“ se organizuje u cilju omogućavanja kordinacije sardanje na unapređenju aktivnosti u zaštiti prirode. Podršku nastojanjima Zavoda, svojim učešćem na skupu, pružili su i Ambasada Kraljevine Holandije, Ambasada Australije i Svetska unija za zaštitu prirode (IUCN SEE).

Rad skupa otvorio je direktor Zavoda Aleksandar Dragišić ukazavši da je iza nas je još jedna godina prepuna dešavanja u oblasti zaštite prirode, da je mnogo toga bilo na agendama i mnogo toga urađeno, ali i trasirano kao zadaci u narednom periodu kako bi omogućili da zaštićena područja Srbije postanu deo sistema zaštite prirode i na evropskom nivou. Takođe, upućujući na preporuke sa nedavno održanog IUCN Svetskog kongresa parkova, koji se organizuje jednom u 10 godina i okuplja preko 6000 stručnjaka iz oblasti zaštite prirode iz celog sveta, direktor Zavoda istakao je da ono što provejava vizijom zaštite na globalnom nivou upravo ono što mi pokušavamo, da kroz saradnju osnažimo delovanje, pronađemo nova rešenja u zaštiti prirode i u održivom razvoju, promovišemo inicijative koje uvažavaju prirodni kapital i potstaknemo promene koje su neminovne da bi sačuvali i nas i prirodu. Da svetu prikažemo vrednosti prirode, kao i dostignuća u programima očuvanja i unapređenja bidiverziteta naše zemlje, pružio nam je i uspešan nastup predstavnika Zavoda na Svetskom kongresu biodiverziteta u Šri Lanci, na osnovu koga je Srbija dobila organizaciju Kongresa za 2015. godinu. Organizacija Svetskog kongresa o biodiverzitetu, predstavlja izazov i veliku šansu za dostizanje novih standarda u zaštiti, a za rezultate i efekte realizacije Kongresa, svakao je značajno učešće i podrška svih organizacija i institucija koje bave zaštitom biodiverziteta, istakao je ovmo prilikom direktor Zavoda Aleksandar Dragišić.

O značaju učešća svih zainteresovanih strana u zaštiti prirode na primeru sprovođenja politike i mera zaštite u Holandiji govorio je Marten Wegen, ataše za poljorivredu ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu. G-din Wegen predstavio je modele uključivanja javnosti u zaštitu prirode, imajući u vidu razlike u odlikama prirode Srbije i Holandije, kao i da u Holandiji živi 17 miliona stanovnika, što učešće svih građana u zaštiti prirode i resursa čini nezaobilaznim faktorom. Predstavljeni primeri prakse na ovom polju vredno su iskustvo i za usmeravanje aktivnosti u širenju stepena zainteresovanosti i delovanja koje omogućava dobrobit za ljude i prirodu.

Da je rad u zaštiti prirode globalna odgovrnost i da je za uspeh potrebna koordinacija i partnerstvo na međunarodnom nivou, istakao je Boris Erg, direktor Kacelarije u Beogradu Svetske unije za zaštitu prirode (IUCN SEE), otvarajući ovim povodom, izložbenu postavku posvećenu obeležavanju 50. rođendana IUCN Crvene liste ugoženih vrsta „Sačuvajmo čudesne vrste“. Uvažavajući značaj crvenih lista kao instrumeta za sprovđenje mera zaštite biodivrziteta, direktor Zavoda najavio je i izdavanje Crvene knjige vodozemaca i gmizavaca Srbije u saradnji sa Biološkim fakultetom i drugim relevantnim i institucijama, kao prvoj knjizi u serijalu crvenih knjiga kičmenjaka.

Nakon otvaranje izložbe, nastavljen je dijalog učesnika Skupa o saradnji vladinog i nevladinog sektora u galerijskom prostoru Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.