Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Pogubne posledice nevremena po šume Parka prirode Stara planina

Elementarna nepogoda u vidu ledoloma, ledoizvala, snegoloma i snegoizvala, koja je zahvatila istočni deo Republike Srbije tokom zime 2014/2015. godine, nanela je ogromne štete šumskom fondu i na području Parka prirode „Stara planina“. Zavod za zaštitu prirode Srbije je 9. februara 2015. godine izvršio stručni nadzor na području ovog prirodnog dobra, i to Gazdinskih jedinica „Zaglavak II“, „Šaška – Studena – Selačka Reka“ i „Vrška čuka – Babajona – Treći vrh“. Tom prilikom su konstatovane ozbiljne i teške posledice, koje je prirodna nepogoda ostavila po četinarski i lišćarski šumski ekosistem.

Na terenu su uočene, više nego očigledne, posledice ledenih i snežnih naslaga na krošnjama i deblima četinarskih i lišćarskih vrsta drveća, kao i na žbunastoj vegetaciji. Na površinama pod šumama one se manifestuju u vidu ledoloma, ledoizvala, kao i savijanja stabala zbog ogromne težine leda koji je okovao krošnje. Drveće i žbunje pritisnuto je slojevima snega i ledenih naslaga čak desetostruko širim od debljine samih grana. Usled ovog tereta, često je dolazilo do pojave izvaljivanja i preloma.

Na području GJ „Zaglavak II“ najveće štete su pretrpele šume crnog i belog bora. Štete borovih sastojina starih i preko 30 godina ogledaju se u vidu masovnog izvaljivanja iz korena, kao i preloma debala. U 24. odeljenju gazdinske jedinice konstatovana je pojava ledoizvala koje su zahvatile borovu sastojinu u donjem delu jedne strane, dok su potpuno izostale na istoj ekspoziciji, ali na višoj nadmorskoj visini.

Na području GJ „Vrška čuka – Babajona – Treći vrh“ su lišćarske šume. U 69. odeljenju ove gazdinske jedinice skoro sva drvenasta i žbunasta vegetacija je pretrpela ogromne štete u vidu preloma, potpunog lomljenja krošnje i savijanja žbunaste vegetacije.

Na području GJ „Šaška – Studena – Selačka reka“ konstatovane su ledo i snego - izvale bukovih stabala, u pojasu pored potoka. Ova pojava se ne konstatuje u višim delovima bukovih šuma. Ledoizvala i ledoloma nema na istom lokalitetu, ali na suprotnoj ekspoziciji (sa druge strane navedenog potoka), gde se nalazi podignuta crnoborova sastojina. Izuzetno nepristupačan teren, usled snežnih nanosa, sprečio je stručnjake da utvrde stanje i steknu uvid u štete od leda na području gazdinske jedinice, na kojem upravljač zaštićenog prirodnog dobra planira čistu seču (8,52 ha).

Posledice ove ledene i snežne nepogode se ocenjuju kao izuzetno teške, ali se one, zbog otežane prohodnosti terena, još uvek ne mogu do kraja sagledati. Izlomljenom, izvaljenom i oštećenom drveću četinara preti najezda potkornjaka, ukoliko se na vreme ne izvrše sanacije navedenih žarišta.

Usled teških posledica nevremena i velikih šteta koje su nanete prirodnim vrednostima, kao i zbog uticaja na celokupan ekosistem, propisana je prva mera sanacije u navedenim četinarskim, a potom i u lišćarskim šumama, kako bi se spasile neoštećene površine pod četinarskim šumama od najezde potkornjaka i gljiva. Pri tom, biće neophodna sva dostupna pomoć i podrška upravljaču Parka prirode „Stara planina“, Javnom preduzeću „Srbijašume“, kako bi se izborio sa posledicama delovanja sila prirode.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.