Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Povodom obeležavanja Svetskog dana voda

Dan voda obeležava se u celom svetu 22. marta, pod sloganom VODA I ODRŽIVI RAZVOJ.

Kao doprinos ovoj svetskoj inicijativi Zavod za zaštitu prirode Srbije, NVO „Ambasadori održivog razvoja i zaštite životne sredine“, JP „Ada ciganlija“ i Udruženje spasilaca na vodi Srbije, za učenike „eko škola“, u nedelju 22. marta organizuju tematske radionice na Adi ciganliji. Predstavnici Zavoda, ovom prilikom, učesnike akcije odvešće do lokaliteta zaštićenih staništa malog vranca i gljive Myriostoma coliforme na Adi, kako bi predstavili značaj vode za opstanak ovih rektih i ugroženih vrsta. Dok će predstavnici Radne Jedinice Zavoda u Nišu, 23. marta u saradnji sa JKP „Naissus“ organizovati obrazovnu akciju za učenike niških škola.

Voda iako prirodni element u kome je život nastao i koji znači život, nije svima u svetu podjednako dostupna. Voda pokriva 71% Zemljine površine, međutim, pijaća voda čini samo 2,5% svih vodnih resursa koji se konstantno smanjuju zbog zagađenja i lošeg gazdovanja. Iako se dugo verovalo da je voda neiscrpan resurs zbog njene obnovljivosti, kriza vode postaje svetski problem i realnost.

Na teritoriji Srbije postoji više hiljada vodotoka čija ukupna dužina iznosi 65 980 km. Padavine, kao jedan od najznačajnijih faktora vodnih resursa, veoma su neravnomerno raspoređene, kako po prostoru tako i po vremenu. Tako da se u poslednjim godinama surećemo sa izazovom da kroz održivo upravljanje rečnim tokovima i preventivne zaštitne mere regulišemo posledice preobilnih padavina. Osnovni resurs za snabdevanje stanovništva i industrije vodom u Srbiji su podzemne vode koje u ukupnom vodosnabdevanju učestvuju sa preko 90%. Međutim, nisu u dovoljnoj meri iskorištene i uglavnom se neracionalno troše.

U krajevima koji oskudevaju upotrebljivim podzemnim vodama sve više se koriste rečne vode, odnosno voda iz veštačkih jezera – akumulacija. Sa aspekta zaštite vode kao prirodnog resursa, posebna pažnja se u Srbiji pridaje zaštiti vodenih tokova i obalnog područja, vlažnih i zabarenih površina, zaslanjenih terena, prirodnih jezera i bara.

Vodno prirodno nasleđe (hidrološko nasleđe) u Srbiji se štiti kao prirodno dobro duže od 50 godina, a objekti se biraju tako da predstavljaju sve tipove vodnih pojava. Površinske vode takođe imaju brojne pojave, koje su zaštićene. Najznačajniji i najlepši među njima su veoma poznati, kao što su na primer: slapovi Sopotnice, Slano Kopovo i mnogi drugi.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.