Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Na Međunarodnom sajmu „ECO EXPO 2015“

U Beogradu, 19. i 20 marta održan je po peti put Međunarodni sajam „ECO EXPO“, u cilju podsticanja napredka zelenih tehnologija kod domaćih proizvođača i inovatora i razmene profesionalnih iskustava i znanja iz zaštite životne sredine, održive poljoprivrede, energetike i zelene gradnje. Zemlja partner ovogodišnjeg Eco Expo sajma na kome su svoj rad predstavili brojni izlagači iz Srbije i regiona, kao i konferencije o cirkularnoj ekonomiji i upravljanju otpadom bila je Nemačka.

Razvoj „zelene ekonomije“ jedan je od prioriteta Vlade, a cilj je stvaranje uslova za uspostavljenje održivog razvoja, povećanje konkurentnosti privrede i zaštitu životne sredine, istakla je ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković otvarajući Međunarodni sajam energetike i zaštite životne sredine „ECO EXPO“. Ona se založila za promenu nacionalnog sistema finansiranja zaštite životne sredine, kroz formiranje Fonda, koji bi sredstva od taksi i naknada usmeravao za te namene i pripremu projekata, za čiju realizaciju će sredstva obezbediti EU. U okviru svečanog otvaranja, prisutnima se obratila i Stana Božović, državni sekretar Minisitarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine poručujući da su na ovom planu izazovi veliki ali da resorno ministarstvo ima kapacitete da uspešno realizuje neophdne zadatke za ispunjavanje standarda EU za životnu sredinu.

Ovim povodom amabasador Nemačke u Srbiji Hajnc Vilhelm je naglasio da je ekologija važan segment u procesu pregovora o priključenju Srbije EU. Ambasador Vilhelm je istakao da će Srbija do 2019. godine morati da investira 550 miliona evra u projekte za upravljanje otpadom, a do 2030. godine da uloži 3,3 milijarde evra u sisteme za prečišćavanje otpadnih voda. Reč je o velikim troškovima, ali se na taj način stvaraju uslovi za zdravu životnu sredinu. Osim toga, ulaganje u ekologiju doprineće privlačenju novih investicija, što će pozitivno uticati na ekonomski razvoj zemlje, zaključio je nemački ambasador.

U okviru sajma održana je i dvodnevna konferencija „Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom: izazovi i perspektive za Republiku Srbiju“. U okviru konferencije predstavljene su informacije o najnovijim trendovima i ekonomski isplativim modelima upravljanja otpadom, koji su dostupni svim građanima i koji su skladu sa zaštitom životne sredine. Koncept cirkularne ekonomije se zalaže najpre za smanjivanje stvaranja otpada, njegovu ponovnu upotrebu putem reciklaže i stvaranje energije iz otpada. Konferencija je poslužila kao platforma za ostvarivanje saradnje i partnerstva između Nemačke i Srbije u oblasti reciklaže i ponovne upotrebe otpada.

Zavod za zaštitu prirode Srbije predstavio je rad u oblasti zaštite prirode na zajedničkom štandu sa Gradskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda. Postioci štanda pored informacija vezanih za aktivnosti u zaštiti prirode mogli su upoznati izdavačku delatnost Zavoda i pogledati pobedničke fotografije za 2014. godinu, sa stalnog foto konkursa “Priroda Srbije”.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.