Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Obeležen Dan zaštite prirode

U Starom Slankamenu, na prostoru ispred neogenog i lesnog odseka i korita reke Dunav, 16 aprila u okviru sedme manifestacije Radni dan za prirodu, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Opštinska uprava Inđija, obeležili su Dan zaštite prirode u duhu ukazivanja javnosti na značaj delovanja za prirodu. Akciji su se pridružili i predstavnici JP „Srbijašume“, Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“ i nacionalnih parkova „Fruška gora“ i „Đerdap“ .

Učesnici akcije radili su na uklanjanju invazivne vrste bagremac u priobalnom području, delu ispred neogenih sprudova u cilju revitalizacije vlažnih područja i bolje prezentacije neogenih sprudova na lokalitetu područja koje se nalazi u postupku valorizacije radi uspostavljanja zaštićenog područja „Geološki profili i ade kod Starog Slankamena“. Akciju su propratili i predstavnici loklanih i nacionalnih medija.

Geološki profili i ade kod Starog Slankamena predstavljaju područje koje karakterišu strme oblale Dunava u Starom Slankamenu izgrađene od lajtovačkih peščara i lajtovačkih krečnjaka, koji su nastajali u plitkim delovima Panonskog mora pre oko 15-13 miliona godina. Lajtovački peščari obiluju mnoštvom fosila, krupnim školjkama, puževima, morskim ježevima, a brojne su i vrste zooplaktona i fitoplaktona. Lajtovački krečnjaci su najvećim delom izgrađeni radom crvenih algi. Ade kod Starog Sklankamena su izuzetan primer geomorfoloških oblika na srednjem toku Dunava kroz Srbiju. Najveća je Velika ada, na kojoj su usled prirodnih uslova i specifičnog korišćenja ekstenzivnim napasanjem stoke mozaično raspoređena šumska, livadska i vlažna staništa. Nastanjuju je brojne retke, ugrožene i strogo zaštićene vrste, među kojima se ističu biljka raznorotka (Marsilea quadrifolia), crvenotrbi mukač (Bombina bombina), orao belorepan(Haliaeetus albicilla) i vidra (Lutra iutra).

U ime organizatora Radnog dana za prirodu poruku javnosti o značaju rada u zaštiti prirode u ime organizatora poslali su Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Slobodan Puzović, sekretar Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Biljana Panjković, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Ovom prilikom, državni sekretar Stana Božović, istakla je da je za 2015. godinu za unapređenje zaštićenih područja država opredelila 210 miliona dinara i da je jedan od strateških ciljeva povećanje sa trenutnih 6,34% teritorije pod zaštitom na 12% do 2020. godine.

Izjavu direktora Zavoda povodom obeležavanja Dana zaštite prirode Srbije možete preuzeti ovde.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.