Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Održan seminar „Jačanje zaštite prirode u planiranju u jugoistočnoj Evropi“

U organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Republike Slovenije i IUCN-a u periodu od 19-24. aprila održan je seminar „Jačanje zaštite prirode u planiranju u jugoistočnoj Evropi, razmena znanja i iskustava i predstavljanje lokalne ekspertize“ u okviru projekta razmene znanja i kadrova između institucija koje se bave zaštitom prirode na području zemalja bivše SFRJ i Albanije. Teorijski deo programa je realizovan u prostorijama centrale Zavoda, regionalnoj jedinici Ljubljana, a terenski obilasci na prostoru zaštićenog parka „Tivoli“ i Novo Mesto – Bela Krajina.

Ovom prilikom domaćini skupa predstavili su principe rada Zavoda u Sloveniji i poslove u oblasti zaštite prirode i Natura 2000 mreže. Obilaskom terena učesnici Skupa imali su priliku da upoznaju praksu zaštite u Sloveniji. Prilikom terenskog obilaska parka Tivoli, prikazano je prisustvo različitih florističkih i faunističkih vrsta među kojima i jedini predstavnik svog roda Pseudostellaria europaea, koja uspeva u Evropi, a nalazi se i u pojedinim delovima Slovenije, kao i primer započetih aktivnosti revitalizacije šuma oštećenih ledom u 2014. i 2015. godini. Dok je u okviru obilaska Save predstavljen postupak izgradnje hidroelektrana na primeru HE „Brežice“, i na terenu Bele Krajine realizacija projekta revitalizacije malih jezera - vlažnih staništa u karstu.

U radu seminara učestvovali su stručni saradnici Zavoda Mila Ristić i Saša Branković.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.