Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zavod u Paraćinu na Danu otvorenih zelenih vrata

U okviru nedelje posvećene zaštiti i unapređenju životne sredine i manifestacije „Dani otvorenih zelenih vrata“, koja je održana u periodu od 25. do 29. maja 2015. godine u Paraćinu, Zavod za zaštitu prirode Srbije predstavio je rad u oblasti očuvanja biodiverziteta.

Dan otvorenih zelenih vrata za upoznavanje stanovništva opštine Paraćin sa radom Zavoda održan je 26. maja u prostorijama Galerije kulturnog centra. Ovom prilikom održane su tematska tribina i promocije.

Uvod u tribinu predstavljala je prezentacija dr Nenada Sekulića na temu „Očuvanje biodiverziteta“. Zainteresovanim Paraćincima dr Nenad Sekulić objasnio je pojedine segmente koje obuhvata delatnost zaštite biodiverziteta, kao što su: istraživanja vrsta i njihovih staništa, zaštita ekosistema i područja, primena svetskih konvencija i nacionalne regulative i sprovođenje aktivnih mera u zaštiti i očuvanju retkih i ugroženih vrsta. Učesnici skupa imali su priliku da u okviru prezentacije saznaju i o bogatstvu i karakteristikama biodiverziteta Srbije u odnosu na svet i Evropu, ali i da se upoznaju sa najznačajnijim područjima sa aspekta zaštite prirode i sa zaštićenim vrstama koje žive u okolini Paraćina. Nakon izlaganja učesnici su pokazali interesovanje za mogućnosti njihovog doprinosa akcijama zaštite prirode i da saznaju šta oni, kao zainteresovani građani, mogu da učine u zaštiti biodiverziteta.

Dan otvorenih zelenih vrata u Paraćinu bila je prilika da se prikaže značaj angažovanja svakog pojedinca u zaštiti prirode promocijom dva najnovija dela Bratislava Grubača, stručnog saradnika i ornitologa iz Zavoda, koji živi i radi u Paraćinu. Iz bogatog zaštitarskog opusa Bratislava Grubača održana je promocija monografije „Beloglavi sup“ i filma „Istraživanje divljeg sveta Mongolije“, objavljenih u izdanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Monografija „Beloglavi sup“ predstavlja knjigu koja sadrži najnovije podatke o biologiji, rasprostranjenju, problemima u očuvanju i merama zaštite beloglavog supa. Monografija „Beloglavi sup“, nastala kao produkt višegodišnjeg istraživačkog rada autora, svojim sadržajem i izgledom prevazilazi nacionalni značaj. S druge strane, film „Istraživanje divljeg sveta Mongolije“, prikazuje njegova iskustva tokom učešća u svetskoj ekspediciji organizovanoj sa ciljem zaštite stepskog sokola. Prikazana iskustva, pre svega u metodologiji istraživanja stepskog sokola i rada na podizanju brojnosti populacije izgradnjom veštačkih gnezda, saznanja su koja predstavljaju značajan doprinos u realizaciji sličnih projekata.

U svom obraćanju učesnicima tribine, Bratislav Grubač se, pored predstavljanja nastanka ova dva dela, zahvalio svima koji su mu pomogli da knjiga i film budu objavljeni. I ovom prilikom naglasio je značaj podrške njegovih sugrađana koji su mu pomogli kako učešćem u terenskim istraživanjima, tako i da rezultati do kojih je došao budu objavljeni u različitim edukativnim i promotivnim izdanjima, kao što su film i publikacija.

Da manifestacija protekne u otvaranju vrata prirodnih lepota i vrednosti Srbije u Paraćinu, u okviru propratnog programa Zavod je u Galeriji kulturnog centra organizovao izložbu fotografija nagrađenih radova u 2014. godini sa stalno otvorenog foto konkursa Zavoda i Foto saveza Srbije pod nazivom „Priroda Srbije“.

Manifestaciju održanu u organizaciji Ekološkog obrazovnog centra EKOS iz Paraćina, pored Zavoda podržali su i SO Paraćin, „Holcim“, Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“, Tehnološka škola i medijske opštinske kuće.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.