Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

O zaštiti životne sredine i klimatskim promenama u medijima na XI konferenciji „Životna sredina ka Evropi“

Povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine u Beogradu je 05. juna 2015. godine održana XI regionalna konferencija „Životna sredina ka Evropi EnE15 – ENV.net“ na temu „Horizontalno zakonodavstvo: metode, standardi i alati u oblasti životne sredine kao izazov na putu ka EU“. Konferencija je održana u organizaciji udruženja „Ambasadori održivog razvoja i zaštite životne sredine“ i Privredne komore Srbije, uz stručnu podršku Zavoda za zaštitu prirode Srbije i relevantnih naučnih i stručnih institucija.

Ovom prilikom, predstavljeno je 47 tematskih radova, a poseban segment programa bila je diskusija o modelima primene horizontalne legislative EU u oblasti zaštite životne sredine u različite sektore, u cilju poboljšanja pravne regulative i procesa donošenja odluka. Diskusija je bila zasnovana na činjenici da brojna pitanja iz oblasti zaštite životne sredine zahtevaju horizontalni pristup, kao što su učešće javnosti u donošenju odluka, uključivanje životne sredine u planiranje i upravljanje proizvodnjom, vođenje integrisane politike proizvoda, analiza uticaja na životnu sredinu i dr.

Posebno interesovanje učesnika izazvala je panel diskusija na temu „Mediji u procesu životna sredina ka EU“. U uvodu panela izneti su rezultati istraživanja organizatora Konferncije i Instuta za javnu politiku o prisutnosti tema o zaštititi životne sredine i klimatskim promenama u našim medijima. Kao zaključak ovog istraživanja iznet je podatak da u poslednje tri godine prisutnost ovih tema u medijima opada, odnosno da se o njima uglavnom govori kada se dešavaju incidentne situacije, kao što je bio slučaj prošlogodišnjih poplava u zemlji.

Traganje za odgovorom o uzrocima ovakvog tretiranja zaštite životne sredine i klimatskih promena u medijama nastavljeno je kao postkonferencijska aktivnost sprovođenjem ankete koja je postavnjena na linku http://feeserbia.com/programi/sta-vi-mislite/.

Zavod za zaštitu prirode Srbije u okviru Konferencije predstavio je aktivnosti na implementaciji EU standarda u oblasti zaštite prirode. U okviru uvodnih obraćanja učesnike je, u ime Zavoda i direktora Aleksandra Dragišića, pozdravio pomoćnik direktora Goran Sekulić ukazavši na značaj pripreme za uspostavljanje evropske mreže zaštićenih područja Natura 2000 u Srbiji. Primer metode za određivanje područja za ovu evropsku mrežu prezentovala je mr Verica Stojanović u plenarnom predavanju na temu „Biljke od međunarodnog značaja u flori Srbije – indikatorske vrste za određivanje Natura 2000 područja“.

U radu Konferencije učestvovalo je oko 150 predstavnika naučnih i stručnih institucija i organizacija. Zbornik radova XI konferenecije „Životna sredina ka Evropi EnE15 – ENV.net“ dostupan je na internet prezentaciji udruženja „Ambasadori održivog razvoja i zaštite životne sredine“.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.