Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Očuvanje biodiverziteta na konferenciji Zelena nedelja 2015

I ove godine, od 3. do 5. juna u Briselu, održana je „Zelena nedelja“ najveća godišnja evropska konfrencija posvećena politikama zaštite životne sredine, u čijem radu su učestvovali predstavnici kompetentnih institucija i civilnog sektora, među kojima i predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Konferencija je tematski posvećena prirodi i biodiverzitetu, što je izrazio i njen naziv - Zelena nedelja 2015 Priroda – naše zdravlje, naše bogatstvo. Naime, Evropska komisija je upozorila da je „u opasnosti od izumiranja gotovo 15 odsto ptica kao i 7,5 odsto svih morskih vrsta ribe u evropskim vodama“, te da je zadatak konferencije „Zelena nedelja 2015“ da razmotri uzroke ovih kretanja i načine borbe protiv smanjenja biodiverziteta.

Ova aktuelna evropska opredeljenja izrazili su prvi potpredsednik Evropske komisije Frans Timermans i Poverenik za životnu sredinu, pomorska pitanja i ribarstvo Karmenu Vela u svojim pozdravnim rečima na otvaranju Konferencije. „Moramo sačuvati biodiverzitet Evrope, jer on podupire kvalitet našeg života i naše privrede, naše zdravlje i bogatstvo. Treba da, umesto da samo skrećemo pažnju na probleme, da se pomerimo ka aktivnijoj brizi i preventivi. Sada, kada preti opasnost biodiverzitetu, moramo ga zaštititi na pravi način, odnosno naći načine kako da poboljšamo delovanje politika životne sredine i primenimo ih tako da se ne ugroze ciljevi veoma značajni našim građanima“, istakao je u svom uvodnom obraćanju prvi potpredsednik Evropske komisije Frans Timermans. Više je, kako je istakao Karmenu Vela, priroda potrebna nama - nego mi njoj.

U radu konferencije organizovano je 28 tematskih sesija i oko pet radionica. Predavanja su se pretežno odnosila na uspostavljanje održivih sistema zaštite životne sredine. Takođe važan aspekt predavanja odnosio se i na povezivanje prirode i biodiverziteta s različitim sektorima kao što su poljoprivreda, zelena arhitektura i građevinarstvo, turizam, kao i sa aspekta održivog korišćenja prirodnih resursa, sociološkog razvoja i ekonomije. U okviru programa rada konferencije pokrenuta su mnoga pitanja uzroka ugroženosti i nestajanja vrsta, i mogućih odgovora i narednih koraka u očuvanju biodiverziteta proverom politika zaštite životne sredine i prirode.

Ovom prilikom evropski poslenici predstavili su aktuelne značajne međunarodne projekte, dokumenta kao što je najnoviji Izveštaj o stanju prirode Evropske komisije, kao i najznačajnije planove i programe razvoja zaštite prirode i biodiverziteta u Evropi i svetu. Predstavnici IUCN i BirdLife Europe predstavili su nova saznanja iz ove oblasti, a pokrenuto je i savetovanje na internetu, na temu zakonodavstva i prirode: direktive o pticama i direktive o staništima, koje je otvoreno do 24. jula.

Predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije, dr Mario Lukinović, pomoćnik direktora, i mr Danko Jović, rukovodilac RJ Niš, aktivno su učestvovali u radu konferencije, uspostavljajući veze i kontakte za razvijanje saradnje i primenu evropskih saznanja, iskustava i politika za očuvanje biodiverziteta u Srbiji.

Pored predstavnika Zavoda, u radu srpske delegacije učestvovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, a u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.