Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Evropska Crvena lista ptica upozorava – 13% ptica pred nestajanjem

Evropska komisija i međunarodna organizacija BirdLife International objavili su novu evropsku Crvenu listu ptica, prema kojoj je 13 odsto evropske faune ptica ugroženo i preti im nestanak. Za osnovne uzroke ovakvog stanja evropske ornitofaune, stručnjaci ističu gubitak i degradaciju staništa, pretvaranje prirodnih staništa u poljoprivredne površine i intenziviranje poljoprivrede, kao i uticaj klimatskih promena.

Od 533 ocenjene vrste u Evropi pred nestajanjem je 67 vrsta, od čega je 10 kritično ugroženih, 18 vrsta ptica ima status ugroženih, a 39 osetljivih vrsta. Od 1800. godine do danas u Evropi je nestalo šest vrsta, a od 2004. godine za 29 vrsta podignut je status ugroženosti. (one sa statusom “male zabrinutosti” sada su “potencijalno ugrožene” ili “ugrožene”). On što je zabrinjavajuće, to je da vrste koje su nekada bile uobičajeni deo predela, neizostavni deo prirodnog okruženja, sada postaju retkost i evropljani više nemaju prilike da, kao ranije, uživaju u njima dok borave u prirodi.

Nova Evropska crvena lista predstavlja svojevrstan poziv na akciju za očuvanje prirode, ističu stručnjaci. Iako najnovija Crvena lista ptica izražava postignute rezultate u spašavanju najređih vrsta ptica od nestajanja, i uspešnost preduzetih mera da se zaustave i smanje negativni uticaji na ornitofaunu Evrope, ona rečito ukazuje na ozbiljnost problema koji predstavljaju sve veći izazov za očuvanje ptica, kao što su degradacija zemljišta i klimatske promene. „Ovi problemi zahtevaju mnogo širi i dublji odgovor“, ističe Kristina Jeronimidu iz organizacije BirdLife.

Međutim, zahvaljujući dosadašnjim merama zaštite, za 45 vrsta status je promenjen i pomeren na niži stepen ugroženosti. „Ovi izveštaji sadrže neke od upozoravajućih statističkih podataka, ali ujedno ukazuju na vrednost dobro usmeravanih aktivnosti da se zaštiti biodiverzitet, od kojeg zavisimo ekonomski i društveno, zahvaljujući uslugama koje pruža“, istakao je Karmenu Vela, evropski komesar za životnu sredinu, ribarstvo i pomorske politike. On konstatuje da su ovi rezultati ujedno osnova da se iznađu načini za dalje delovanje. Nova Crvena lista ptica, ujedno je i faktor provere efikasnosti i svrsishodnosti evropske legislative u ovoj oblasti.

-Crvena lista predstavlja osnov za praćenje stanja biodiverziteta u budućnosti, i za upravljanje aktivnostima na zaštiti, rekao je ovim povodom Kreg Hilton-Tejlor iz Globalnog programa za vrste IUCN. - Evropska crvena lista ptica jasno pokazuje potrebu za neprekidan oprez i spremnost na preduzimanje akcija kako bi se sprečio gubitak biodiverziteta u Evropi- , konstatuje on.

Među vrstama koje su označene kao ugrožene na Crvenoj listi ptica Evrope, nalaze se i vrste koje obitavaju u Srbiji, kao što je mala lisasta guska, crni orao (obe su malobrojne i retke zimovalice Srbije), i vrste koje su u Srbiji još uvek sa oznakom lovnih vrsta, kao što su grlica i riđoglava patka.

Više o ovom na:

http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/our_work/birds/?21429/Despite-conservation-successes-13-of-European-birds-still-at-risk-of-extinction

http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/european-red-list-birds-here

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.