Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Druga sednica Nacionalnog saveta za klimatske promene

U Beogradu je 30. juna održana druga sednica Nacionalnog saveta za klimatske promene na kojoj su predstavljeni rezultati rada na ispunjavanju obaveza naše zemlje u primeni Okvirne konvencije UN o promeni klime. Sednicom je predsedavala predsednik Nacionalnog saveta, ministar Snežana Bogosavljević Bošković, a među prisutnim članovima, u ime Zavoda u radu Saveta učestvovala je Marija Trikić, načelnik Odeljenja za prirodna dobra.

Na sednici su predstavljena dokumenta čijom izradom Srbija ispunjava svoje međunarodne obaveze na primeni Okvirne konvencije UN o promeni klime, izražava podršku procesu pregovora pod ovom međunarodnom konvencijom, ali i liderstvu EU u ovoj oblasti, navela je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković, pozivajući da svi zainteresovani subjekti daju svoj doprinos i sugestije dokumentima pre nego što budu upućeni Vladi Republike Srbije na usvajanje.

Od dokumenata, predstavljena je radna verzija dela Druge nacionalne komunikacije koji se odnosi na osmotrene i očekivane promene klime, njihove uticaje i moguće mere adaptacije za sektore voda, poljoprivrede i šumarstva. Ovaj dokument sadržaće još inventare za 2000. godinu i procene emisije za 2014. godinu i projekcije emisija do 2030. godine. Predstavljajući Nacrt prvog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, ministar je istakla da se može uočiti blagi porast emisija gasova sa efektom staklene bašte od 2013. godine, kao i da on može biti kontrolisan i usporen uz adekvatne mere smanjenja emisija, što predložena dokumenta i predlažu.

U okviru sprovođenja aktivnosti na realizaciji međunarodnih obaveza Srbije po pitanjima borbe protiv klimatskih promena, istaknuta je i izrada Nacionalnog plana adaptacije na izmenjene klimatske uslove, koja će sadržati analizu i moguće odgovore za pomoć sektorima kao što je poljoprivreda, koji je naročito pogođen posledicama promena klime.

Pored rada na ovim dokumentima, Nacionalni savet je predstavio i aktivnosti na pripremi Zakona o sistemu monitoringa, izveštavanja i verifikacije neophodnog za EU sistem trgovine emisionim jedinicama, koji bi trebalo da uvede obavezu monitoringa, izveštavanja i verifikacije podataka o emisijama gasova sa efektom staklene bašte iz industrijskih i energetskih postrojenja, uključujući plan da u septembru započne proces javnih konsultacija za ovaj zakon.

U skladu s nacionalnim obavezama, predviđeno je da Sekretarijatu Konvencije Prvi nacionalni izveštaj prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, nakon usvajanja od strane Vlade Republike Srbije, bude dostavljen do kraja 2015. godine, a Druga nacionalna komunikacija do 2016. godine.

Razmatrana dokumenta dostupna su na:

www.klimatskepromene.rs/prvi-azurirani-izvestaj

www.klimatskepromene.rs/drugi-nacionalni-izvestaj

www.klimatskepromene.rs

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.