Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Javna rasprava za proglašenje SRP „Pešterskog polje“

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Turističke organizacije Sjenica, 10. juna 2015. godine u prostorijama Opštine Sjenica održana je javna rasprava o studiji zaštite i aktu o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Peštersko polje“.

Javna rasprava usledila je nakon što je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine oglasilo javni uvid u periodu od 15. juna do 4. jula na predlog uredbi i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom područja, i omogućilo da zainteresovani građani daju svoje mišljenje, primedbe i sugestije. Predloženi akti i studije zaštite bili su izloženi na uvid javnosti u prostorijama Ministarstva, Oštine Sjenica i Opštine Tutin.

Nakon što je otvorena javna rasprava, mr Predrag Lazarević, načelnik odeljenja za zaštitu biodiverziteta Zavoda, predstavio je prirodne vrednosti Specijalnog rezervata prirode „Peštersko polje“, dok je predlog Uredbe o proglašenju zaštite ispred resornog ministarstva predstavila Jelena Dučić. SRP „Peštersko polje“ predlaže se za zaštitu kao zaštićeno područje II kategorije, odnosno područje od velikog značaja, na površini od skoro 3118 hektara. Izlaganjem stručnjaka, ali i atraktivnim fotografijama u prezentaciji, upečatljivo je predstavljen značaj zaštite najvećeg trešetišta u Srbiji.

Veliki odaziv građana za učešće u javnoj raspravi pokazao je zainteresovanost sjeničana za očuvanje prirodnih i kulturoloških odlika Pešterskog polja kroz usklađenost zaštite i razovjnih programa i inicijativa. Pre svega imajući u vidu da se iskoriste odlike ovog prostora kao eko zone za razvoj poljoprivrednih i turističkih potencijla u daljim neophodnim incijativama za prevailaženje ekonomske, infrastrukturne i saobraćajne izolovanosti Peštera. U tom kontekstu podržan je predlog da se za upravljača SRP „Peštersko polje“ proglasi Turistička organizacija Sjenice. Spremnost za podršku i saradnju u daljem radu na uspostavljau i upravljanju prirodnim dobrom „Peštersko polje“ izrzio je i Branko Bjelić, direktor SRP „Uvac“, prirodnog dobra koje se takođe delom prostire na području opštine Sjenica.

SRP „Peštersko polje“ je једaн од највећиh сачуваниh brdsko-планинскиh тресавских комплекса у Србији и на Балкану. Представља важан рефугијум бореалним врстама које су овде нашле прибежиште после последњег леденог доба, али се срећу и бројене ендемичне врсте међу којима су неке стеноендемити овог подручја – откривене су и могу се наћи једино овде (пештерски пуж Bythinella pesterica). Veći broj vrsta sa ovog područja, zbog svoje retkosti i ugroženosti obuhvaćen je Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i nacionalnim, evropskim i svetskim crvenim listama i drugim vidovima zaštite. Osim izraženih prirodnih karakteristika, posebnu vrednost ovog i šireg područja predstavljaju očuvani ruralni građevinski objekti, seoske ekonomije, stanovi, bunari, pojila, pravljeni na tradicionalan način i od prirodnih materijala iz ovih krajeva.

Oblast „Peštersko polje“ je usled svog međunarodnog značaja uvršćeno u: „Značajna područja za ptice u Srbiji“, „Međunarodno značajna staništa biljaka“, „Ramsarsku listu vlažnih staništa od međunarodnog značaja“, „Odabrana područja za dnevne leptire u Srbiji“ i EMERALD ekološku mrežu.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.