Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zaštićeno šest stabala na području Čačka

Skupština grada Čačka je donela Odluku o proglašenju zaštite Spomenika prirode “Stabla Čačka”. Ovom odlukom prvi put se stavlja pod zaštitu prirodno dobro koje predstavlja šest pojedinačnih stabala na području grada Čačka: Crni bor u Ježevici, Stablo lužnjaka u Donjoj Gorevnici, Hrast u Slatini, Mijatovića hrast u Čačku, Timotijevića hrast u Mrčajevcima i Cer sa Kablara.

Spomenik prirode „Stabla Čačka“ je zaštićeno područje III kategorije zaštite, odnosno zaštićeno područje lokalnog značaja. Odlukom o proglašenju zaštite Spomenika prirode utvrđene su mere kako bi se očuvale dendrološke i hortikulturalne vrednosti ovih stabala, kao i pejzažni elementi strukture grada Čačka. Zaštićenim područjem upravlja JKP „Gradsko zelenilo“ iz Čačka.

Spomenik prirode „Stabla Čačka“ obuhvata sledeća stabla:

Crni bor u selu Ježevica, u dvorištu Osnovne škole „Mladost“, reprezentativni i očuvani je primerak svoje vrste, alohtone dendroflore na području Pomoravlja. Dobre vitalnosti, i starosti procenjene na oko 200 godina, prirodni je simbol naselja koji nadvisuje Ježevicu.

Stablo lužnjaka u Donjoj Gorevnici predstavlja jedno od najstarijih stabala hrasta lužnjaka na prostoru opštine Čačak. Po predanju i dendrometrijskim karakteristikama procenjuje se da je starosti oko 400 godina. Sa svim odlikama moćnog i atraktivnog stabla, danas podseća na nekada široko rasprostranjene autohtone šume lužnjaka i jasena u dolini Zapadne Morave.

Odlukom grada Čačka zaštićeno je i stablo hrasta sladuna na imanju mesne zajednice u selu Slatini, u blizini Slatinske Banje pored Čačka. „Hrast u Slatini“ je moćno stablo hrasta sladuna izuzetnih dimenzija i atraktivnog habitusa starosti oko 200 godina, dostojni predstavnik nekadašnjih šuma sladuna i cera koje su prekrivale pobrđa Slatine.

Stablo hrasta lužnjaka na imanju porodice Mijatović jedno je od najstarijih u stabala lužnjaka u gradskom području Čačka, sa procenjenih oko 250 godina. Pored dendrometrijskih karakteristika i atraktivnosti koju daje okolnom predelu, stablo je značajno i kao sačuvani primerak autohtonih šuma lužnjaka i jasena koje su nekada bile široko rasprostranjene na području Zapadne Morave.

Predstavnik ovih šuma je i hrast u dvorištu porodice Timotijević u Mrčajevcima. Izuzetnih dimenzija, atraktivnog habitusa, starosti oko 150 godina, spada među najimpozantnije spomenike prirode.

Među stablima Čačka koja su zaštićena je i najreprezentativniji primerak hrasta cera u Srbiji. „Cer sa Kablara“ gordo i usamljeno se uzdiže na severnim obroncima planine Kablar, u selu Rošci, na mestu zvanom „Livada pod Gajom“. Starosti oko 250 godina, visok 21 m, prečnika krošnje 22,7 m i obima debla 5,30 m, odlikuje se reprezentativnim karakteristikama zbog kojih je jedinstveni primerak svoje vrste.

Šest stabala na teritoriji opštine Čačak predstavljaju ostatke nekadašnjih izvornih šuma na ovom području. Njihovu zaštitu pokrenulo je Ekološko društvo Dragačevo na čelu s predsednikom Dušanom R. Ivanovićem iz Guče. Ovo ekološko društvo je svojevremeno, u saradnji s Umetničkom galerijom ''Nadežda Petrović'' iz Čačka, Turističkom organizacijom Čačka, i Zavodom publikovalo poster - Spomenik prirode ''Stabla Čačka'', kako bi doprineli promociji i uspostavljanju zaštite ovog prirodnog dobra.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.