Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Donete uredbe o zaštiti još pet zaštićenih područja u Srbiji

Na osnovu izrađenih studija zaštite kao stručne dokumentacije i sprovedenog postupka zaštite, Vlada Republike Srbije donela je uredbe o zaštiti zaštićenih područja: Specijalnog rezervata prirode „Suva planina“, strogih rezervata prirode “Tesne jaruge”, “Iznad Tatalije” i “Zelenika”, i Spomenika prirode “Dolina potoka Bigar”, koje su objavljene u Službenom glasniku RS broj 72 od 19. avgusta 2015. godine. SRP „Suva planina“ je područje koje se prvi put proglašava zaštićenim, dok je za stroge rezervate prirode “Tesne jaruge”, “Iznad Tatalije” i “Zelenika” izvršena revizija studije zaštite, kao i za Spomenik prirode “Dolina potoka Bigar” koji je ranije bio zaštićen kao Prirodni spomenik “Vodopad bigrenog potoka”.

Specijalni rezervat prirode “Suva planina” je proglašen za zaštićeno područje I kategorije – područje međunarodnog i nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja. Prostire se na teritorijama opština Niška Banja, Gadžin Han i Bela Palanka na površini od 18116 68 97 hektara. Kako se navodi u Uredbi, SRP „Suva planina“ stavljen je pod zaštitu u cilju očuvanja bioloških, predeonih, geoloških i gemorfoloških vrednosti, kao i biološke i geološke raznovrnosti. Na ovom području obitavaju brojne endemične, reliktne, zaštićene i strogo zaštićene vrste, odnosno 58 vrsta lišajeva, 1244 taksona flore, 259 taksona insekata, 12 vrsta riba, 23 vrste vodozemaca i gmizavaca, 139 vrsta ptica i 26 vrsta sisara. Vrednosti područja upotpunjuju objekti geološkog i kulturno-istorijskog nasleđa. Na površini područja ustanovljeni su režimi sva tri stepena zaštite.

Strogi rezervat prirode “Tesne jaruge” predstavlja deo šumskog kompleksa planine Jelova Gora u zapadnoj Srbiji. Zaštićen je kao dobro II kategorije, regionalnog, odnosno velikog značaja, na površini od 2,92 hektara. Njegova zaštita naročito je značajna za očuvanje bukove šume u dolini Okoliške reke koja je prekrivena različitim vrstama tresetnih mahovina, hibrida obične breze i maljave breze, kao i reliktne vrste paprati rebrače. Na zaštićenom području uspostavljen je režim I stepena zaštite.

Takođe u zapadnoj Srbiji, na teritoriji opštine Bajina Bašta, proglašena je zaštita Strogog rezervata prirode “Iznad Tatalije” na površini od 0,80 hektara radi očuvanja šumskog kompleksa Jelove Gore i staništa autohtone zajednice reliktne vrste zelenike obraslog šumom brdske bukve. Na području ovog strogog rezerata prirode II kategorije uspostavljen je režim I stepena zaštite.

Strogi rezervat prirode “Zelenika” nalazi se na teritoriji opštine Užice, i prostire na površini od 0,45 hektara. Na osnovu izvršene revizije zaštite, njegovim proglašenjem stavljen je pod zaštitu deo šumskog kompleksa Jelove Gore i stanište autohtone zajednice reliktne vrste zelenike obraslog šumom brdske bukve. Zaštićeno područje je II kategorije, regionalnog, odnosno velikog značaja, sa uspostavljenim režimom I stepena zaštite.

Spomenik prirode “Dolina potoka Bigar” nalazi se na obodu Stare planine u jugoistočnoj Srbiji, opštine Knjaževac i Pirot. Stavlja se pod zaštitu radi očuvanja geomorfoloških i hidroloških vrednosti, snažnog kraškog vrela, potoka Bigar sa slapovima i jezercima u čijoj dolini se nalazi najveća akumulacija bigra u Srbiji i impresivnim vodopadom pred ušćem u Stanjansku reku. Na zaštićenom području površine 28 15 17 hektara uspostavljeni su režimi I i II stepena zaštite.

Upravljanje svih pet zaštićenih područja povereno je JP „Srbijašume“, Beograd.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.