Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Proglašena zaštita Spomenika prirode „Šumati šumar“

Na osnovu stručnog predloga i studije zaštite Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Skupština opštine Lučani donela je Odluku o zaštiti Spomenika prirode „Šumati šumar“ na sednici održanoj 31. avgusta 2015. godine. Ovom Odlukom mezijska bukva Fagus moeisiaca (Domin. Maiy) Czeczott – stavljena je pod zaštitu kao spomenik prirode botaničkog karaktera i svrstana u III kategoriju zaštite kao značajno prirodno dobro pod nazivom „Šumati šumar“.

Spomenik prirode „Šumati šumar“ nalazi se u Zapadnoj Srbiji, između Šumadije i Starog Vlaha u jugoistočnom delu opštine Lučani, na prostoru očuvanih šuma i pašnjaka Dragačeva u KO Gornji Dubac. Spomenik prirode obuhvata površinu od 0.03.51 hektara.

Zaštićeno stablo bukve odlikuju i krase izuzetne dendrometrijske karakteristike kao što je ukupna visina 21,70 m, prsni prečnik 1,22 m i prečnik 21,15 m pravilne krošnje. Prepoznatljiva je po listovima koji se na stablu zadržavaju tokom cele godine, a među meštanima poznata kao „šumati šumar“. Kao takva predstavlja redak primerak svoje vrste kod nas. Stablo bukve je zdravo, vitalno i plodonosi.

Pojava fenotipske promenljivosti, tj. listovi koji se zadržavju na stablu tokom cele godine, nastala je u međusobnom dejstvu naslednih činilaca i sredine i kao takva bukva privlači pažnju. Ova bukva je preostali primerak nekada rasprostranjene autohtone zajednice Fagetum montanum. Kako nije rasla u šumskom kompleksu, bukva poseduje sve karakteristike stabla na osami, dominira prostorom i sada predstavlja pravu atraktivnost Dragačevskog kraja.

U cilju sprovođenja mera i režima zaštite, za staraoca Spomenika prirode „Šumati šumar“, proglašeno je Ekološko društvo „Dragačevo“.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.