Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Na VI Balkanskom botaničkom kongresu

Na VI Balkanskom botaničkom kongresu, koji se održava u periodu od 14. do 18. septembra 2015. godine u Rijeci (Hrvatska), Zavod za zaštitu prirode učestvuje sa radom „Representatives of the vascular flora of Serbia in Annex II of the Habitats Directive“ (Predstavnici vaskularne flore Srbiji na Aneksu 2 Direktive o staništima). Autori rada su Verica Stojanović, Predrag Lazarević, Ivana Jelić, Ranko Perić, Sara Rilak, Vida Stojšić, Klara Sabadoš, Vladan Đorđević i Živko Vukasović.

Abstrakt rada: Na teritoriji Republike Srbije koja zahvata 1,8% Evropskog kontinenta raste 19% predstavnika vaskularnih biljaka Evrope (3 730). Od svih evropskih propisa koji se odnose na očuvanje retkih i ugroženih biljaka i njihovih staništa, najveći značaj za očuvanje i zaštitu biljaka i njihovih staništa na području Srbije ima Council Directive 92/43/EEC o zaštiti prirodnih staništa i divlje flore i faune.Na tri dodatka ove Direktive za područje Srbije navedeno je 37 vrsta i dva roda viših biljaka (Lycopodium i Sphagnum), što ukupno iznosi 66 vrsta. Na Dodatku II Direktive o staništitma navedeno je 29 vrsta viših biljka, na Dodatku IV isto toliko, a na Dodatku V su 34 vrste iz Srbije.

U radu su obrađeni vaskularni predstavnic flore Srbije sa Dodatka II Direktive, odnosno 26 vrsta vaskularnih biljaka za koje Republika Srbija ima obavezu, da pre ulaska u Evropsku uniju, predloži za Natura 2000 područja.

Poster prezentacije je u prilogu

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.