Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Održan 17. Plenarni sastanak Mreže direktora evropskih organizacija za zaštitu prirode (ENCA)

17. Plenarni sastanak ENCA mreže održan je u Helsinkiju (Finska) u periodu od 05. do 07. okotbra 2015. godine u cilju razmatranja mogućnosti za bolju implementaciju EU Direktiva zaštite prirode. Domaćin sastanka u Finskoj bila je Nacionalna organizacija „Parkovi i svet divljine“ (Metsähallitus/ Parks and Wildlife Finland).

U uvodnom delu sastanka, nakon pozdravnog govora g-dina Rauno Väisänen, u ime domaćina skupa, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije Aleksandar Dragišić predstavio je zaključke sa održanog 16. Plenarnog sastanka u Beogradu na temu „Obnovljivi izvori energije i zaštita prirode“.

Nakon uvodnih izlaganja, rad se odvijao u šest sesija u okviru kojih se diskutovalo o primeni u praksi EU Direktiva kako bi se ostvarili bolji rezultati u zaštiti prirode.

Izveštaj i preporuke članica ENCA usvojene na sastanku, biće prosleđene Evropskoj komisiji i drugim resornim evropskim institucijama u cilju podsticanja novih rešanja za implemetaciju Direktiva o zaštiti prirode. Dokument sa tematskim saopštenjem ENCA, sadrži imena institucija zemalja učesnica plenarnog sastnaka, čiji su predstavnici učestvovali u donošenju smernica i preporuka koje sadrži.

U okviru organizacije sastanka, učesnici su imali priliku da obiđu i upoznaju rad Centra za zaštitu prirode Finske „Haltia“ i Nacionalnog parka „Nuuksio“.

ENCA Plenarni sastanci i zaključci koji se usvoje na ovim sastancima utiču na sve ostale odluke vezane za rad mreže, kao što su: izbor radnih tema, odobravanje aktivnosti i formiranje ili obustavljanje rada interesnih grupa. Plenarni sastanci se odvijaju dva puta godišnje. Na prethodnim sastancima diskutovalo se na teme: zelena infrastruktura, integracija biodiverziteta i ekosisitema u strateško i operacionalno-poslovno planiranje, zaštićena područja i mnoge druge.

Kompletan program 17. Plenarnog sastanka možete preuzeti ovde.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.