Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA „MONITORING PTICA STARE PLANINE“

Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa JP „Srbijašume“, ŠG Pirot, RJ „Park prirode Stara planina“, realiziuje Projekat „Monitoring ptica Stare planine“ koji je finansijski podržan od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Projektom su za 2015. godinu predviđena terenska istraživanja po metodologiji za istraživanje noćnih grabljivica u cilju utvrđivanja njihove brojnosti i prostornog rasporeda, zatim izrada i postavljanje veštačkih duplji (drvenih kućica) za noćne vrste ptica grabljivica (sove Strigiformes), postavljanje info tabli i održavanje radionica o prepoznavanju, zaštiti i praćenju stanja populacije ptica na području Stare planine.

Postavljanje drvenih kućica predstavlja vid aktivne zaštite vrsta i time se uspostavlja monitoring koji predstavlja dugoročno praćenje stanja, distribucije i dinamike vrsta.

Tokom 2015. godine predviđeno je praćenje tri vrste sova: šumska sova Strix aluco, gaćasta kukumavka Aegolius funereus i dugorepa sova Strix uralensis. Šumska sova naseljava hrastovu i bukovu šumu, ređe i četinarsku. Gaćasta kukumavka isključivo traži dobro očuvane, stare smrčeve šume, dok dugorepa sova ide u bukovu i četinarsku (smrčevu ili mešovitu smrčevo-jelovu ili smrčevo-jelovo-bukovu) šumu.

U periodu 17-19. avgusta 2015. godine, obavljena su preliminarna, rekognoscentna istraživanja u cilju definisanja okvirnih teritorija (na bazi florističkih i vegetacijskih analiza kao i ornitofaunističke analize i istraživanja) na kojima se potencijalno nalaze ciljane vrste. Kao najbolja staništa za ciljane vrste odabrani su lokaliteti Arbinje i Široke luke.

Prve veštačke duplje za gnežđenje sova postavljene su u periodu 06-09. oktobra 2015. godine, i to za šumsku sovu Strix aluco i gaćastu kukumavku Aegolius funereus. Postavljeno je ukupno 13 veštačkih duplji na lokalitetima Široke Luke i Arbinje. Za svaku veštačku duplju zabeležena je precizna lokacija i formiran je protokol za praćenje stanja i naseljavanja svake kućice. Takođe, zabeleženi su i podaci o položaju svake veštačke duplje (visina, izloženost otvora strani sveta, vrsta drveta, tip staništa, nadmorska visina).

Do kraja godine saradnici Zavoda postaviće i preostale kućice za gaćastu kukumavku i dugorepu sovu i info table, a biće održane i planirane radionice za zaposlene u JP „Srbijašume“, kao i za učenike osnovnih škola na području Parka i NVO sektor koji se bavi zaštitom prirode.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.