Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

III Svetski kongres biodiverziteta u Parku prirode „Šargan-Mokra Gora“

Po prvi put u našoj zemlji, u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Globalnog fonda za istraživanje prirode (Global Scientific Research Foundation, Indija), biće održan treći po redu Svetski kongres biodiverziteta od 26. do 29. oktobra 2015. godine pod nazivom „Integrisane strategije za očuvanje ugroženog biodiverziteta i geodiverziteta u cilju globalno održivog razvoja“, u prirodnom okruženju Mećavnika, u Parku prirode „Šargan - Mokra Gora“. Za učešće u radu predstojećeg kongresa prijavljeno je preko 150 stručnjaka iz oko 30 zemalja, sa skoro svih kontinenata (Amerika, Azija, Afrika, Evropa, Severna Amerika i Južna Amerika).

Imajući u vidu da su prirodni resursi i biološka raznovrsnost od vitalnog značaja za ekonomski i socijalni razvoj čovečanstva, i da pretnja divljim vrstama i ekosistemima nikada nije bila veća nego što je danas, od izuzetne važnosti je da se stvorio povoljan ambijent za primenu globalnih strategija očuvanja biodiverziteta primenjivih u lokalnom okruženju različitih država. Odgovor nauke je ključan, ne samo za razumevanje, već i za akciju, kako bi se predupredile prilično alarmantne procene da je četvrtina svih sisara, petina svih gmizavaca, i šestina svih ptica danas ranjiva po pitanju opstanka, da kičmenjaci nestaju 114 puta brže nego što je to normalan prirodan proces, da se za blizu 25% vrsta viših biljaka očekuje da nestanu u sledeće dve dekade, kao i dodatnih 25% do kraja 21. veka.

Prateći pojave ranijih iščezavanja u istoriji zemlje, možemo pretpostaviti da će priroda obnoviti životne forme, ali za to su potrebni milioni godina. U ovom kontekstu, učesnici Kongresa razmatraće kako se ugroženost biodiverziteta može smanjiti kroz restauraciju i održavanje prirodnih ekosistema, unapređenje ekosistemskih usluga, ustanovljavanje mreže kopnenih, rečnih i morskih zaštićenih područja, upravljanje staništima ugroženih vrsta, stvaranje utočišta i zaštitnih zona, implementaciju razvojnih i ekonomskih aktivnosti lokalnih zajednica zasnovanim na očuvanom biodiverzitetu na primerima prezentovanih rezultata projekata i istraživanja.

Svetski kongres biodiverziteta obezbediće platformu za veliki broj lidera zaštitara, naučnika, NVO sektora, menadžera, konsultanata životne sredine, stručnjaka u oblasti ekološkog prava, korporativnih i javnih kreatora politika širom sveta koji će kroz četvorodnevni program razmenjivati znanja, iskustva i baviti se pitanjima očuvanja biodiverziteta.

Rad Kongresa odvijaće se u okviru 10 sesija: Zaštita biodiverziteta, održivo korišćenje i upotreba tradicionalnih znanja u njegovom očuvanju; Klimatske promene i biodiverzitet/globalno zagrevanje; Biodiverzitet flore /krčenje šuma/ indikatori biodiverziteta u šumskim ekosistemima; Biodiverzitet ptica i sisara/ očuvanje divljih vrsta; Geo-informatika, biogeografija i informacione tehnologije u očuvanju biodiverziteta; Ekoturizam i ekosistemske usluge; Biotehnologija i genetički resursi; Biodiverzitet insekata i pčelarstvo za održivi razvoj; Morski, obalski i ekosistemi vlažnih staništa i Globalno zdravlje, biodiverzitet i medicina.

Uvod u rad po sesijama, predstavljaće plenarna izlaganja svetskih lidera u zaštiti prirode. Ovom prilikom, prof. Ričard Primak, direktor Laboratorije za konzervacionu biologiju i ekologiju biljaka (Odsek za biologiju, Univerzitet Boston, SAD) govoriće o gorućim temama u zaštiti prirode, primeni tehnologija u očuvanju biodiverziteta i dugoročnim istraživanjima koja obuhvataju i socio-ekonomske aspekte zaštite, dok će u ime tima eksperata koji su učestvovali u izradi Svetske konvencije o biodiverzitetu, ekolog S. Faizi iz Indije dati osvrt na stanje biodiverziteta nakon dve decenije od usvajanja Konvencije.

Održavanje Kongresa u Srbiji predstavlja ujedno jedinstvenu priliku za pozicioniranje i vrednovanje prirodne baštine naše zemlje na svetskom nivou, ali i naših kapaciteta da budemo uključeni u procese utvrđivanja standarda i smernica za zaštitu prirode.

Rad trećeg Svetskog kongresa biodiverziteta biće otvoren u ponedeljak, 26. oktobra, sa početkom u 10.00 časova, u konferencijskoj sali Mećavnika, Park prirode „Šargan – Mokra gora“.

Povodom početka rada Kongresa, istog dana biće svečano otvorena izložba najboljih radova sa Internacionalnog foto konkursa „Biodiverzitet“ i autorska izložba slika i crteža retkih vrsta „Lepota različitosti“, akademske slikarke Vesne Petrić u galerijskom prostoru Mećavnika.

Poruku direktora povodom organizacije III Svetkog kongresa o biodiverzitetu možete prezeti ovde.

Program Kongresa možete preuzeti ovde.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.