Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Predstavljanje Crvene knjige faune Srbije I vodozemci i Crvene knjige faune Srbije II gmizavci na beogradskom sajmu knjiga

U okviru 60. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, u subotu, 31. oktobra 2015. sa početkom u 15 časova, biće održana promocija knjiga „Crvena knjiga faune Srbije I vodozemaca“ i „Crvena knjiga faune II gmizavaca“, na štandu Centra za promociju nauke, Hala 2 nivo A beogradskog sajma.

U ime izdavača, skup će pozdraviti mr Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije i prof. dr Slaviša Stanković, prodekan Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a o knjizi će govoriti urednici prof. dr Miloš Kalezić, prof. dr Ljiljana Tomović i jedan od autora mr Danko Jović.

Crvene knjige flore i faune predstavljaju nezaobilazna dela čiji je osnovni cilj da prikupe i prikažu kompleksnu problematiku stanja i zaštite ugroženih vrsta i da to predstave ne samo naučnoj, već i široj javnosti. Crvena knjiga faune Srbije I vodozemci i Crvena knjiga faune II gmizavci predstavljaju izdavački poduhvat od najšireg nacionalnog značaja, kao osnova za očuvanje i zaštitu ovih naročito globalno ugroženih životinjskih vrsta i njihovih staništa.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.