Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Predstavljene crvene knjige faune Srbije I i II na 60. Međunarodnom sajmu knjiga

U okviru nastupa Zavoda za zaštitu prirode Srbije na 60. Međunarodnom sajmu knjiga, na izložbenom prostoru Centra za promociju nauke u subotu, 31. oktobra 2015. održana je promocija najnovijih, zajedničkih izdanja Zavoda i Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, monografija „Crvena knjiga faune Srbije I vodozemaca“ i Crvena knjiga faune Srbije II gmizavaca.

Crvene knjige flore i faune predstavljaju naročita dela čiji je osnovni cilj da prikupe i prikažu kompleksnu problematiku stanja i zaštite ugroženih vrsta i da to predstave, ne samo naučnoj, već i široj javnosti. Nakon više decenija, u Srbiji su objavljene crvene knjige vodozemaca i gmizavaca kao zajednički izdavački poduhvat Zavoda i Biološkog fakulteta, koje predstavljaju osnovu za očuvanje i zaštitu ovih, naročito globalno ugroženih životinjskih vrsta i njihovih staništa.

U Srbiji su do sada izrađene dve crvene knjige: Crvena knjiga flore I koja je objavljena 1999. godine i Crvena knjiga dnevnih leptira iz 2003. godine. Zavod je od početka jedan od glavnih nosilaca višedecenijskog posla izrade crvenih knjiga u Srbiji, svojevremeno je uveo pojam ugroženosti kao osnovu rada na crvenim knjigama, radio na prikupljanju i izradi dokumentacije, i konačno, bio njihov suizdavač.

U ime Zavoda, goste na promociji pozdravio je direktor Zavoda Aleksandar Dragišić koji je u svojoj uvodnoj reči istakao ulogu Zavoda u izradi knjiga i značaj ovog izdavačkog poduhvata: „Crvene knjige faune Srbije I i II koje su se posle niza godina pojavile pred naučnom i stručnom, pa i širom javnosti, predstavljaju dela od najveće nacionalne važnosti i značaja. Definišući stanje osetljive grupe organizama, crvene knjige nam saopštavaju stanje prirode, stanje biodiverziteta naše zemlje, i istovremeno, daju na nauci utemeljenu osnovu za preduzimanje akcija na svim nivoima nadležnosti i odgovornosti“ istakao je. Pored brojnih naučnih podataka i činjenica koje ove knjige sintetizuju, pomaka koji se u ovim knjigama čine ne samo sa sveobuhvatnošću činjenica o vrstama i njihovim staništima, nego i u samom naučnom pristupu i metodologiji, Dragišić je istakao višestruki značaj monografija: „Imajući u vidu poslove koji nas tek čekaju u procesu priključivanja evropskoj ekološkoj mreži, i za usvajanje evropskih i svetskih standarda u zaštiti prirode, izdvojio bih i veliki značaj klasifikacije staništa ovih vrsta prema kriterijumima Natura 2000 u crvenim knjigama, koji će znatno pomoći našem budućem radu“, naglasio je.

U pozdravnoj reči, u ime suizdavača Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prodekan prof. dr Slaviša Stanković izrazio je zadovoljstvo zbog objavljivanja ovog kapitalnog dela, uz očekivanje da se više neće toliko dugo čekati naredna crvena knjiga. U ime urednika monografija, o knjizi su govorili prof. dr Miloš Kalezić koji je ukazao na strukturu, vrste podataka i naučna znanja koje monografije obuhvataju značajnih za zaštitu vrsta: rasprostranjenje, ekološke odlike, dinamika populacija, stepen ugroženosti vrsta, uzroci ugroženosti, mere koje bi trebalo preduzeti i preporuke metoda praćenja stanja populacija i utvrđivanja prioriteta u zaštiti, itd, dok je prof. dr Ljiljana Tomović prisutnim gostima na promociji slikovito predstavila višegodišnji istraživački i naučni rad i nesebični entuzijazam koji je iznedrio ovakvo delo. Mr Danko Jović, rukovodilac Zavoda RJ Niš i jedan od brojnih naučnika i stručnjaka koji su sarađivali u izradi crvenih knjiga, izrazio je svoje zadovoljstvo što je imao prilike da učestvuje u ovakvom projektu, značajnom ne samo sa stanovišta nauke, već i zaštite prirode u celini.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.