Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Rad na nominaciji geoparka „Đerdap“

U sedištu JP „Nacionalni park Đerdap“ u Donjem Milanovcu, od 2. do 4. novembra 2015. održan je sastanak Radnog tima za uspostavljanje geoparka „Đerdap“ u Srbiji.

Sastanak koji je, kao članove Radnog tima, pored predstavnika Zavoda, okupio predstavnike Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (koji koordinira timom), Ministarstva rudarstva i energetike, Geološkog zavoda Srbije, Rudarsko-geološkog fakulteta, Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, i domaćina, JP NP „Đerdap“, bio je radnog karaktera. Shodno pokrenutim aktivnostima na uspostavljanju geoparkova u Srbiji, ovaj sastanak posvećen je izradi dokumentacije potrebne za nominaciju geoparka „Đerdap“ i njegovo uključivanje u evropsku i svetsku mrežu geoparkova.

Naime, u cilju očuvanja, zaštite i održivog korišćenja geodiverziteta Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine formiralo je Radnu grupu za uspostavljanje geoparkova u Republici Srbiji, sa zadatkom izdvajanja potencijalnih prostora u Srbiji za uspostavljanje geoparkova i njihovo uključivanje u međunarodne organizacije – European Geoparks Network i UNESCO Global Geoparks Network. Radna grupa je formirala Radni tim sa zadatkom pripreme potrebne dokumentacije za sprovođenje postupka nominacije geoparka „Đerdap“.

Na održanom sastanku, Radni tim je pripremao aplikacioni dosije i dokument o samoevaluaciji koji je obrađivan prema smernicama i kriterijumima izrađenim uz pomoć UNESCO-a, s rokom dostave do 1. decembra 2015. godine, i odredio dalje potrebne aktivnosti. Rad je podeljen u pet tematskih celina: objekti geonasleđa, geomorfološki objekti, kulturno-istorijski objekti, lokaliteti od izuzetnog značaja za očuvanje biodiverziteta, i deo koji se odnosi na dokument za samoevaluaciju. U delu koji obrađuje objekte geonasleđa i geomorfološke objekte izdvojeno je, prema značaju, 64 objekta i pojava. Za ove objekte data je i ocena geotipa, i vrednovani su prema značaju. U delu koji obrađuje kulturno-istorijske objekte, izdvojeno je 25 objekata. Na osnovu značajnih vrednosti biodiverziteta, izdvojeno je devet lokaliteta.

U okviru daljih dogovorenih aktivnosti Radnog tima, biće nastavljen rad na pripremi nominacije budućeg geoparka „Đerdap“, shodno postavljenim kriterijumima i rokovima.

Geoparkovi

Geopark je teritorija koja sadrži geološku baštinu posebne važnosti, retkosti ili estetskog izgleda. Očuvanje prirodnih vrednosti geoparkova podrazumeva ujedno i očuvanje drugih vrednosti na tom području, izraženo kroz podršku projektima održivog razvoja lokalne zajednice, a naročito kroz programe edukacije i popularizacije u cilju osvajanja podrške zaštiti lokalnog stanovništva. Geoparkovi naročiti podstrek daju razvoju geoturizma na ovakvim područjima, kao jednom od vidova održivog razvoja.

Inicijativa „Evropski geoparkovi“ pokrenuta je u okviru evropskog projekta Leader II, pod nazivom „Razvoj geoturizma u Evropi“. Mreža koja je podržana od organizacija u Francuskoj, Nemačkoj, Španiji i Grčkoj, 2001. je priznata i od strane UNESKO-a. U okviru UNESCO Global Geoparks Network je 120 geoparkova iz 33 zemlje (izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/geoparkovi/).

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.