Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

O pregovaračkom poglavlju 27 na Green festu

Zavod za zaštitu prirode Srbije organizovao je 18. novembra 2015. godine u beogradskom Domu omladine, tribinu radioničarskog tipa o harmonizaciji standarda EU u oblasti zaštite prirode „Koliko je daleko Evropa: poglavlje 27“ u okviru Međunarodnog festivala zelene kulture „Green fest”, održanog u periodu od 18-20. novembra 2015. godine.

Tribina Zavoda održana je kao deo naučno-obrazovnog segmenta festivala Green field. U okviru predstavljanja teme tribine, brojnim učesnicim, uvod za radioničarski rad bila su predavanja mr Verice Stojanović „Šta je pregovaračko poglave 27 i koje standarde u zaštiti prirode podrazumeva“ i dr Dušan Mijović na temu „Standardi EU za oblast prirodnih resursa“. Nakon uvodnih izlaganja u cilju aktiviranja učesnika u diskusiju i dobijanja povratne informacije o tome kakvi su njihovi stavovi vezani za usklađivanje prakse zaštite prirode u Srbiji sa evropskim standardima rad je nastavljen u okviru diskusionih grupa. Prva grupa pod mentorstvom mr Rastka Ajtića, stručnog saradnika Zavoda raspravljala je o značaju implemetacije Konvencije o prometu i trgovini retkih i ugroženih vrsta (CITES konvencija). Druga diskusiona grupa koju je vodio Dragan Simić, predsednik NOV Liga za ornitološku akciju radila je na temu vetroparkovi i zaštita ptica, dok je treća grupa pod vođstvom dr Dušana Mijovića razmatrala značaj rada minihidroelektrana i mogućnosti njihovog rada u skladu sa zaštitom prirode. U okviru rada četvrte grupe predstavnik Zavoda mr Verica Stojanović učesnicima je objasnila šta predstavlja mreža zaštićenih područja Evrope Natura 2000 i kako se postaje deo ovog sistema zaštite. O radu po diskusionim grupama predstavnici pojedinačnih grupa upoznali su sve učesnike tribine. Učesnici tribine doneli su zajednički zaključak da je pored značajnih rezultata, neophodno dalje intenziviranje u radu kako bi se postigla potpuna usaglašenost sa sistemom zaštite prirode u EU.

Zavod je aktivno učestvovao i u festivalskoj zoni Green squer, kao suorganizator dve izložbe posvećene širenju svesti javnosti o ugroženosti pojedinih vrsta i značaju akcija njihove zaštite. I to, izložbe IUCN „Sačuvajmo ta divna stvorenja“ koja publiku upoznaje sa vrstama koje se nalaze na crvenim listima i samostalne slikarske izložba Vesne Petrić „Lepota različitosti“, koja motiviše na lično otkrivanje sveta divljine.

Festival „Green fest” kao prepoznatljiv događaja i ove godine privukao je veliki broj učesnika i posetilaca iz Beograda, Srbije, regiona i jugoistočne Evrope. Festival je realizovan u skladu sa svetskim standardima manifestacija ovog tipa, a od ove godine ima i akreditaciju i oznaku EFFE (Europe for Festivals Festivals for Europe), koja garantuje kvalitet i značaj na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.