Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Predstavljen značaj crvenih knjiga vodozemaca i gmizavaca u Rektoratu Univerziteta u Beogradu

Naučnoj i stručnoj javnosti predstavljena su izdanja Biološkog fakulteta u Beogradu i Zavoda za zaštitu prirode Srbije Crvena knjiga faune I vodozemci i Crvena knjiga faune II gmizavci, 20. novembra 2015. godine u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Crvene knjige faune I i II, kao dela čiji je osnovni cilj da prikupe i prikažu kompleksnu problematiku stanja i zaštite ugroženih vrsta vodozemaca i gmizavaca i osnov za očuvanje i zaštitu ovih, naročito globalno ugroženih životinjskih vrsta, naučnoj i stručnoj javnosti predstavili su urednici, recenzenti i autori na čelu sa prof. dr Željkom Tomanovićem, dekanom Biološkog fakulteta i mr Aleksandrom Dragišićem, direktorom Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Obraćajući se brojnim zvanicama promocije prof. dr Željko Tomanović, dekan Biološkog fakulteta, izrazio je zadovoljstvo zbog objavljivanja ovog kapitalnog dela, uz očekivanje da se više neće toliko dugo čekati naredna crvena knjiga, budući da su do sada izrađene dve - Crvena knjiga flore I koja je objavljena 1999. godine i Crvena knjiga dnevnih leptira iz 2003. godine i naglasio je da dve nove crvene knjige predstavljaju izdavački poduhvat Fakulteta i Zavoda.

O značaju ovih publikacija i njihovog predstavljanja stručnoj i široj javnosti govorio je mr Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda, ističući da „njihovu vrednost uvećava i činjenica da su nastale na osnovu višedecenijskog istrajnog naučnog rada i nesebičnog entuzijazma brojnih naučnika i stručnjaka u ovim oblastima, kojima izražavamo najdublju zahvalnost“. „Imajući u vidu poslove koji nas tek čekaju u procesu priključivanja evropskoj ekološkoj mreži i za usvajanje evropskih i svetskih standarda u zaštiti prirode, izdvojio bih i veliki značaj klasifikacije staništa ovih vrsta prema kriterijumima Natura 2000 u crvenim knjigama, koji će znatno pomoći našem budućem radu“, dodao je u svom izlaganju.

Da je reč o delu koje se može posmatrati kao jedinstveni naučni odgovor na sve drastičnije narušavanje prirode i nestajanje vrsta, istakla je recenzent prof. dr Radmila Petanović, predstavljajući sadržaj crvenih knjiga, dok je recenzent prof. dr Ana Ivanović, dajući osvrt na sadržaj publikacija, naglasila dalju odgovornost svih stručnjaka angažovanih u zaštiti prirode u sprovođenju mera zaštite ugroženih vodozemaca i gmizavaca, budući da su njihova staništa jedna od najosetljivijih po pitanju ugroženosti. Unapređenje zaštite staništa kao daljih primarnih koraka u zaštiti vrsta, istakao je i recenzent prof. dr Vladimir Stevanović, navodeći značaj ovih izdanja za nauku i praksu zaštite.

Višegodišnji istraživački i naučni rad koji je iznedrio ovakvo delo ispred tima autora predstavili su prof. dr Dmitar Lakušić i mr Rastko Ajtić. Zahvalivši se svima koji su svojim radom i entuzijazmom doprineli da crvene knjige vodozemaca i gmizavaca budu objavljene, o izdanjima su govorili urednici prof. dr Milan Kalezić i prof. dr Ljiljana Tomović. Ovom prilikom, prof. dr Ljiljana Tomović održala je prezentaciju kojom je predstavila strukturu, vrste podataka i naučna znanja o zaštiti vrsta koje monografija obuhvata: rasprostranjenje, ekološke odlike, dinamiku populacija, stepen ugroženosti vrsta, uzroke ugroženosti, mere zaštite i preporuke metoda praćenja stanja populacija i utvrđivanja prioriteta u zaštiti.

Zahvalivši se zvanicama na učešću u promociji, glavni i odgovorni urednik Crvene knjige gmizavaca i Crvene knjige vodozemaca prof. dr Slaviša Stanković, prodekan Biološkog fakulteta u Beogradu, najavio je dalje aktivnosti Fakulteta i Zavoda u objavljivanju crvenih knjiga, koje nam saopštavaju stanje prirode, stanje biodiverziteta naše zemlje i istovremeno, daju na nauci utemeljenu osnovu za preduzimanje akcija.

Crvena knjiga faune Srbije I vodozemci obuhvatila je ukupno deset ugroženih vrsta – pet repatih i pet bezrepih vodozemaca, a Crvena knjiga faune Srbije II gmizavaca 16 ugroženih vrsta – tri vrste kornjača, sedam vrsta guštera i šest vrsta zmija. Reč je o knjigama koje sintetizuju sveobuhvatne informacije – od opštih odlika vodozemaca i gmizavaca Srbije i diverzitetu u Srbiji i na Balkanu, opisa biologije i ekologije pojedinačnih vrsta izdvojenih po kriterijumima ugroženosti, do stepena ugroženosti staništa, faktora ugrožavanja i mera njihove zaštite. Kao takve, predstavljaju osnovu razumevanja i sprovođenja zaštite ove grupe kičmenjaka.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.