Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Akcija spašavanja ružičastog nesita

Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa republičkom ekološkom i opštinskom komunalnom inspekcijom i uz stručnu pomoć i podršku lokalnog veterinara i specijalističke klinike SVO „Šojić“, pokrenuo je akciju spašavanja ružičastog nesita, vrste pelikana, koji je usled trovanja hranom i zahvaćen infekcijom pao u privatno dvorište u Aleksandrovcu.

Ružičasti nesit (pelecanus onocrotalus) je strogo zaštićena ptica u Srbiji i nalazi se na raznim listama međunarodno značajnih vrsta ptica. Nesit se nalazi na listama u prilozima I i II Konvencije o migratornim vrstama, u prilogu II Bernske konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i njihovih staništa i na aneksu I Direktive o pticama Evropske komisije.

Akcija spašavanja pelikana započela je 03. novembra, kada je prijavljeno da je ptica usled iznemoglosti pala u privatno dvorište u Aleksandrovcu. Do dolaska nadležnih predstavnika Ekološke inspekcije i Zavoda, pticu su zbrinuli i njeno zdravstveno stanje pratili lokalni veterinar i domaćini u čije je dvorište pala, hraneći je sitnom ribom.

Po dolasku nadležnih službi, ptica je prebačena do specijalističke klinike SVO „Šojić“ u Čačku radi daljeg zbrinjavanja i lečenja. Prema izveštaju dr Bogdana Šojića, bolesna ptica je imala simptome koji su ukazivali da je došlo do trovanja hranom, a prisustvo vazduha u potkožnom tkivu bilo je tipično za klostridijalnu infekciju anaerobne bakterije. Ptica je u Klinici tretirana antibioticima, vitaminima i sredstvima protiv intoksikacije. Posle sedam dana lečenja primećeno je smanjivanje vazduha u potkožnom tkivu. Ptici se vratio apetit i ona dnevno jede oko 1 kg ribe. Ptica će nakon lečanja u veterinarskoj klinic „Šojić“, biti zbrinuta u prihvatilištu za ptice ili zološkom vrtu do konačnog oporavka i perioda kada vremenski uslovi budu povljni za njen ponovni povratak u prirodu.

Nađena bolesna ptica ružičastog pelikana u Aleksandrovcu je verovatno mlada ptica koja se nalazila u migraciji ili disperziji, a koja se zbog svoje bolesti i iscrpljenosti zadržala i ostala u Srbiji. Ružičasti pelikan je bivša gnezdarica Srbije. U prošlosti ova vrsta je nađena na gnežđenju na bari Mazarino u Donjoj Tisi jula 1868. godine. U savremenom periodu ova vrsta se uglavnom retko ili povremeno sreće u seobi ili disperziji (uglavnom duž Dunava i drugih vodenih površina u severnim delovima zemlje).

Nalaz bolesnog mladog ružičastog pelikana, kao retke i interesantne vrste ptice u Srbiji je posebno privukao pažnju stručnjaka Zavoda i drugih nadležnih službi i pojedinaca koji su preduzeli sve neophodne mere da se spasi ova značajna jedinka. Akcija spašavanja pelikana omogućena je usled brze i koordinisane akcije građana, stručnjaka i nadležnih službi i predstavlja primer učešća javnosti u zaštiti prirode i životne sredine.

Ružičasti nesit ili pelikan (Pelecanus onocrotalus) je vrsta iz porodice pelikana. Spada među najveće leteće ptice. Dužina tela se kreće od 140-180 cm, a raspon krila od 226 do 360 cm. Ima ogroman kljun koji je dug od 29 do 47 cm. Odrasli mužjak je težak od 9 do 15 kg. Ova vrsta je dobro adaptirana za život na vodi. Gnezdi se u močvarama i plitkim jezerima jugoistoka Evrope, u Aziji i Africi. Ptice koje gnezde u jugoistočnoj Evropi migriraju. Polovina evropske populacije ove vrste gnezdi u delti Dunava u Rumuniji. Ptice dolaze na mesto gnežđenja krajem marta ili početkom aprila, a sele se od septembra do kasno novembra. Njihova mesta zimovanja nisu dovoljno poznata, sreću se zimi u severoistočnoj Africi, preko Iraka do Indije.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.