Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zajedno ka Naturi 2000

U Republici Srbiji pokrenut je projekat „"Izgradnja kapaciteta za implementaciju standarda i konvencija pravne tekovine EU u oblasti zaštite prirode - uspostavljanje mreže Natura 2000" („Capacity Building to implement 'acquis' standards and conventions in nature protection – establishment of Natura 2000“ ) koji predstavlja još jedan konkretan korak ka uključivanju naše zemlje u evropsku ekološku mrežu, i time ka ispunjavanju jednog od uslova za pridruživanje Evropskoj uniji, odnosno ostvarivanju evropskih standarda zaštite prirode i primeni evropskih propisa u ovoj oblasti za koje smo se obavezali kao zemlja (Direktiva o staništima, Direktiva o pticama, itd).

Projekat koji će trajati naredne dve godine finansiran je sredstvima Instrumenta za pretpristupnu pomoć (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA) 2012, namenjenih pružanju podrške zemljama kandidatima za članstvo u EU.

Kao rezultati ovog projekta očekuje se doprinos usaglašavanju i primeni pravnih propisa i obaveza Republike Srbije s pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti zaštite prirode, odnosno predstavlja konkretniju pomoć procesu uključivanja Republike Srbije u evropsku ekološku mrežu Natura 2000. Ciljevi projekta biće ostvareni jačanjem kapaciteta svih zainteresovanih subjekata u ovom procesu – nadležne državne uprave, stručnih ustanova i lokalnih samouprava i drugih relevantnih organizacija, kroz rad na pilot područjima. Projekat predviđa jačanje kapaciteta svih učesnika ovog procesa mapiranjem staništa i inventarisanjem vrsta na izabranim „pilot“ područjima, uspostavljanjem osnove za upravljanjem potencijalnih Natura područja i unapređenjem komunikacije i jačanjem svesti javnosti o mreži Natura 2000. Takođe, predviđen je i rad na izradi preliminarne liste potencijalnih NATURA 2000 područja. Time će biti ostvaren jedan od značajnih, neophodnih koraka ka uključivanju Srbije u evropsku ekološku mrežu Natura 2000.

Projektom koordinira konzorcijum „Balcon“ iz Mađarske, a Zavod za zaštitu prirode Srbije, kao jedan je od učesnika realizacije projekta pored nadležnog Ministarstva, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode AP Vojvodine, Republičkog geodetskog zavoda i drugih stručnih ustanova i organizacija koje se bave i raspolažu podacima iz oblasti zaštite prirode, daće svoj stručni doprinos njegovoj realizaciji u naredne dve godine.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.