Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Predavanja za studente

Predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije, održali su tokom decembra 2015. godine predavanja za studente odseka i smerova koji sadrže teme iz oblasti zaštite prirode fakulteta Univerzteta u Beogradu.

Studentima Šumarskog fakulteta, master studija grupe Upravljanje predelima i zaštita prirode na smeru Pejzažne arhitekture, botaničar Zavoda mr Verica Stojanović, održala je 02. decembra prezentaciju na temu „Zaštita florističkog diverziteta“ i predstavila stalnu izložbene postavku „Zaštita prirode u Srbiji“ u prostorijama Zavoda.

U Zavodu su tokom decembra 2015. godine održana predavanja za studente Geografskog fakulteta, smera Geoprostorne osnove životne sredine, Opšta geografija i Turizmologija. Tokom posete Zavodu oko stotinu studenata propratilo je tematsko predavanje o zaštiti prirode, upoznajući se sa postupkom pokretanja zaštite prirode, merama zaštite zaštićenih područja, bio i geo diverzitetom, i konačno, radom Zavoda kao stručne institucije. Program posete studenata geografije realizovale su Nataša Panić i Maja Radosavljević. Pored tematskog predavanja, studenti Geografskog fakulteta obišli su stalnu izložbenu postavku Zavoda gde su se, u manje formalnom predavanju, dodatno uputili u problematiku zaštite nacionalne prirodne baštine.

U skladu sa praksom Biološkog fakulteta da pojedine teme predmeta Zaštita biodiverziteta predstave stručnjaci resornih institucija u sistemu zaštite prirode, ihtiolog Zavoda dr Nenad Sekulić, kao gostujući predavač, održao je 22. decembra predavanje studentima akademskog master programa Ekologija. Ovom prilikom, dr Nenad Sekulić je studentima predstavio rad na ustanovljavanju ekoloških mreža u Srbiji kao što su Emerald i Natura 2000, ulogu i rad Zavoda, kao i značaj i praksu saradnje eksperata i institucija u zaštiti prirode.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.