Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Razvoj indikatora biodiverziteta na klimatske promene

Agencija za zaštitu životne sredine je započela sa sprovođenjem projekta „Razvoj indikatora klimatskih promena i biodiverziteta u Srbiji“, koji se realizuje u okviru saradnje češke i srpske vlade. Angažovani od strane Češke razvojne agencije, eksperti Mihael Hošek i Jan Dušek su posetili Srbiju radi prikupljanja informacija o institucijama i postojećim podacima vezanih za razvoj indikatora biodiverziteta na klimatske promene.

Tokom dvodnevne posete i razgovora sa predstavnicima iz sektora za klimatske promene Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Instituta za meteorologiju, Instituta za šumarstvo i Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, češki eksperti posetili su i Zavod za zaštitu prirode Srbije u Beogradu.

Nakon upoznavanja sa delatnošću i kapacitetima Zavoda, koje su predstavili Marija Trikić, načelnik odeljenja za prirodna dobra, mr Verica Stojanović, botaničar i dr Nenad Sekulić, zoolog, predstavnici Češke agencije su ukazali na potrebu dalje komunikacije sa Zavodom u cilju utvrđivanja vrsta i „osetljivih područja“, odnosno značajnijih indikatora biodiverziteta kao najpogodnijih za monitoring uticaja klimatskih promena u petogodišnjem periodu, koliko je i predviđeno trajanje samog projekta. Na sastanku je predočeno da će nacrt projekta, nakon prikupljanja svih postojećih podataka od značaja za utvrđivanje indikatora za uticaj klimatskih promena biti predstavljen u martu 2016. godine.

Više informacija o predlozima eksperata iz Republike Češke nakon svih obavljenih razgovora i daljoj realizaciji projekta, mogu se naći na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine http://www.sepa.gov.rs

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.