Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zvanično pokrenut Projekat ustanovljavanja evropske mreže zaštite prirode NATURA 2000 u Srbiji

Konzorcijum „Balcon“, kao nosilac implementacije IPA 2012 projekta 12/SER1/08/11 „Izgradnja kapaciteta za sprovođenje pravnih tekovina Evropske unije u oblasti zaštite prirode – успостављање Natura 2000“, organizacijom konferencije i stručnog skupa 18. februara 2016. godine u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, zvanično je obeležio početak realizacije aktivnosti na ustanovljavanju evorpske mreže zaštićenih područja u Srbiji. U radu prvog skupa učestvovali su stručnjaci i predstavnici zainteresovanih strana koji će biti uključeni u poslove indentifikacije Natura 2000 područja, dok su u radu drugog skupa učestvovali predstavici Delegaciju EU u Srbiji i donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou čija će podrška biti potrebna za uspešnu realizaciju projekta. Događaji povodom zvaničnog pokretanja realizacije projekta održani su uz stručnu i logističku pomoć Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Implementaciju Projekta zvanično je otvorila mr Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, istakavši da je „pred nama značajan posao na identifikaciji Natura 2000 područja u Srbiji u skladu sa EU direktivama o staništima i pticama i sve to uz pomoć finanisijske i ekspertske podrške Evropske unije i EU Delegacije u Srbiji. Implementacija projekta vrednog 1, 2 miliona evra trajaće 24 meseca, a uspehu realizacije svakako će doprineti i izmene Zakona o zaštiti prirode kojima će se unaprediti instrumenti za zaštitu i upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Srbiji. Učesnicima Konferencije obratio se i Holger Šreder (Holger Schroeder) iz delegacije Evropske Unije. Govoreći o značaju mreže Natura 2000, koja trenutno pokriva oko 18% teritorije EU i predstavlja osnovu Strategije zaštite biodiverziteta EU do 2020. godine, istakao je i veliku zainteresovanost i učešće lokalnog stanovništva u upravljanju Natura područjima, što potvrđuje i podatak da 80% stanovnika EU smatra da je funkcionisanje ove ekološke mreže bitno pitanje. Ovim povodom, direktor Zavoda mr Aleksandar Dragišić predstavio je ulogu i značaj Zavoda za zaštitu prirode Srbije za uspostavljanje evropske ekološke mreže u Srbiji i ukazao na realizovane projekte i aktivnosti Zavoda u okviru kojih su uspostavljene baze podataka i platforme za dalju saradnju na razvijanju evropskih mreža zaštite prirode kod nas. U daljem radu Konferencije Snežana Prokić, šef Odseka za Natura 2000 u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, održala je prezentaciju na temu „Strateški ciljevi Projekta, EU aspekti i značaj saradnje za Srbiju“, dok je vođa ekspertskog tima Projekta Gabor Silađi (Gábor Szilágyi) prezentovao mađarska iskustva i primere dobre prakse u Natura 2000 područjima.

Stručni skup u kome su učestvovali nacionalni partneri u identifikaciji Natura 2000, a koji je prethodio Konferenciji, otvorili su Snežana Prokić, u ime Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, i Miloš Baltić, u ime Zavoda za zaštitu prirode Srbije, glavnih nacionalnih inisitucija za ustanovljavanje evropske ekološke mreže u Srbiji. Potom je mr Predrag Lazarević, načelnik odeljenja za ekološku mrežu Zavoda prezentovao dosadašnji rad Ministarstva i Zavoda i preduzete aktivnostima ka uspostavljanju Natura 2000, ciljeve Projekta i rezultate koji se očekuju u kontekstu nacionalne legislative i prakse zaštite prirode. O mogućnostima primene koncepta Natura 2000 u Srbiji kroz nacionalni sistem zaštite, govorila je Klara Sabadoš iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u okviru prezentacije na temu „Ustanovljavanje Ekološke mreže u Vojvodini“. Rezultate pripremnih aktivnosti za realizaciju Projekta, stvorene logističke i stručne pretpostavke i postavljene zadatke i aktivnosti u daljoj implementaciji predstavio je Gabor Silađi (Gábor Szilágyi), iz mađarskog konzorcijuma „Balcon“.

Nakon uvodnih obraćanja i održanih prezentacija na oba događaja, učesnici su ukazali na potrebu jačanja mehanizama komunikacije i informisanja o svim fazama realizacije Projekta, učešća stručnjaka u obezbeđivanju neobjavljenih stručnih podataka, organizovanja terenskih istraživanja za dobijanje i proveru podataka, kao i jačanja učešća lokalnih zajednica i stanovništva u procesu ustanovljavanja Natura 2000 područja.

Prezentacije održane ovim povodom možete preuzeti na sajtu Zavoda:

1. Uloga Zavoda za zaštitu prirode Srbije, mr Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije;

2. Strateški ciljevi Projekta, EU aspekti i značaj saradnje za Srbiju, Snežana Prokić (Ministartvo poljoprivrede i zaštite životne sredine);

3. Mađarska iskustva, primeri dobre prakse, naučene lekcije u vezi sa Natura 2000, Gabor Silađi (Gábor Szilágyi), vođa ekspertskog tima Projekta (konzorcijum „Balcon“);

4. Ciljevi projekta i očekivani rezultati, Snežana Prokić (Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine),mr Predrag Lazarević i dr Nenad Sekulić (Zavod za zaštitu prirode Srbije);

5. Formiranje Ekološke mreže u Vojvodini, Klara Sabadoš (Pokrajinski zavod za zaštitu prirode);

6. Predstavljanje izveštaja pripremnih aktivnosti, mogućnosti i zadaci Projekta, Gabor Silađi (Gábor Szilágyi), konzorcijum „Balcon”.

Liflet o Projektu možete preuzeti ovde

Saopštenje za medije možete preuzeti ovde

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.