Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Podizanje nivoa svesti, informisanosti i učešća javnosti u donošenju odluka u oblasti životne sredine

U prostorijama beogradske opštine Savski venac 22. februara održana je radionica „Podizanje nivoa svesti, informisanosti i učešća javnosti u procesu donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine“, kao deo aktivnosti na izradi novog opštinskog Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP). Izrada akcionog plana za oblast informisanja i učešća javnosti na opštinskom nivou usklađena je i proizilazi iz ciljeva postavljenih u LEAP-u grada Beograda.

Nakon predstavljanja strateškog okvira za izvođenje programa informisanja i učešća javnosti opštine, učesnici su podeljeni u grupe kako bi dali konkretne predloge za realizaciju aktivnosti u funkciji postizanja dva cilja definisana kroz LEAP: povećati za 30% nivo informisanosti stanovnika opštine o stanju životne sredine, kao i nivo učešća građana u odlučivanju o pitanjima bitnim za zaštitu životne sredine. Aktivnosti za koje su se svi učesnici saglasili da treba da budu realizovane, kako bi dostigli postavljene ciljeve, bili su: izrada strategije zelene komunikacije opštine, izrada web strane na sajtu i fejsbuk stranici opštine o stanju životne sredine, zatim, omogućavanje dostupnosti informacija u kancelarijama mesnih zajednica, kao i preko opštinskog biltena koji se distribuira svim stanovnicima opštine, izvođenje programa edukacija i obuka organizacijom tematskih radionica, seminara, tribina, javnih prezentacija i rasprava, obrazovne akcije za škole, i kao posebno značajni, istaknuti su programi za donosioce odluka (skupštnski odbornici i većnici).

U realizaciji radionice učestvovali su predstavnici mesnih zajednica opštine Savski venac, nevladinih organizacija, opštinske uprave i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.