Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Međunarodna konferencija bio-nauka u Novom Sadu

U periodu od 19. do 21 septembra 2016. godine u Novom Sadu biće održana Međunarodna konferencija IBSC 2016 (The International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016). Domaćin skupa je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Konferencija se organizuje svake dve godine i predstavlja rezultat dugoročne saradnje Univerziteta Princ Sonkgala sa Tajlanda i Univerziteta u Novom Sadu.Teme Konferencije treba da omoguće predstavljanje najnovijih znanja, ekpsertiza, rezultata i ideja u bio-naukama, u opsegu od fundametalnih do primenjenih industrijskih istraživanja, i time jačanje veza između nauke i industrije u postizanju opšteg cilja stvaranja inovativnih pristupa u rešavanju ključnih izazova sa kojima se društvo danas susreće.

Konferencija je posebno značajna za mlade naučnike kojima se pruža prilika da na međunarodnom skupu izlože rezultate svojih istraživanja.

Više informacija o temema Konferencije i načinu prijave radova i učešća možete naći na web adresi https://ibsc2016.pmf.uns.ac.rs/

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.