Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

„Veliko ratno ostrvo i orao belorepan simboli očuvanih šuma i voda Beograda“

Povodom obeležavanja Svetskog dana šuma i Svetskog dana voda, Zavod za zaštitu prirode Srbije, WWF - Svetski fond za prirodu, JKP „Zelenilo-Beograd“ i Strukovno udruženje „Ambasadori održivog razvoja i životne sredine“ organizuju u petak 25. marta 2016. godine u 11:00 časova na Kalemgdanu (na platou ispred spomenika Pobednik) eko radionicu u cilju ukazivanja na značaj zaštite voda i poplavnih šuma za očuvanje retkih vrsta biljnog i životinjskog sveta.

Zajedno sa učenicima beogradskih škola koje su uključene u međunarodni program Eko-škole, u okviru radionice učesnici će moći da otkriju značaj očuvanja poplavnih šuma za ljude i divlje vrste saznajući kroz kreativne igre prirodne vrednosti Predela izuzetnih odlika „Veliko ratno ostrvo“, kao i šta sve ugrožava svet prirode ostrva na primeru orla belorepana, retke i ugrožene vrste na globalnom nivou. Ovom prilikom, svi zainteresovani imaće priliku da, uz pomoć stručnjaka, dvogledima zavire u svet divljine u centru Beograda koji je svoje utočište našao na Velikom ratnom ostrvu i pogledaju video klipove snimljene na gnezdu orla belorepana.

Značaj sprovođenja mera zaštite šuma i voda za očuvanje prirode i time zdrave životne sredine predstavićemo na primeru PIO „Veliko ratno ostrvo“ koje kao rečna ada predstavlja izuzetan predeoni element sa očuvanim autohtonim ekosistemima vlažnih područja koji su prirodno mrestilište i stanište retke i ugrožene flore i faune, posebno ptica.

Na Ratnom ostrvu i oko njega se sreće 163 vrsta ptica. Na Velikom Ratnom ostrvu 66 vrsta ptica se gnezdi, od kojih su 43 stanarice, a 23 selice. Samo 6 vrsta nemaju status međunarodnog značaja, a oko 100 vrsta su proglašene za prirodnu retkost Srbije, a nešto manje je zaštićeno trajnom merom zabrane lova. Predstavnik retkih i ugroženih vrsta Ratnog ostrva je i orao belorepan, koji se pretežno gnezdi u starim, vodoplavnim šumama. Veliko gnezdo smešta uglavnom na markantna stabla topola ili hrastova. Hrani se ribom, pticama, sisarima, ali i uginulim životinjama. Glavni ugrožavajući faktori za populacije orla belorepana su uništavanje vlažnih staništa, upotreba pesticida u poljoprivredi, seča šuma, hemijsko zagađenje voda, ilegalno ubijanje i uznemiravanje ptica na gnezdilištima.

Vegetacija Velikog Ratnog ostrva i sastav i brojnost životinjskog sveta, regulisani su režimom podzemnih voda i stalnim i povremenim plavljenjem. Voda i šumska vegetacija predstavljaju presudan faktor koji utiče na očuvanje biodiverziteta PIO „Veliko ratno ostrvo“.

Svetski Dan šuma i Svetski dan voda nas podsećaju kolika je odgovornost na nama samima za njeno očuvanje. Štiteći prirodu i okolinu, obezbeđujemo sebi bolji i zdraviji život, nudeći i lepši pogled na svet.

Program radionice možete preuzeti ovde

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.