Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Principi audiodetekcije slepih miševa

U prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije, za stručne saradnike u zaštiti prirode, 07. marta 2016. godine Jelena Burazerović sa Biološkog fakulteta održala je predavanje na temu „Osnovni principi audiodetekcije slepih miševa“.

Predavanje je organizovano imajući u vidu ulogu Zavoda u sistemu zaštite prirode i biodiverziteta u Srbiji, učešće stručnih saradnika u terenskim istraživanjima i sve veću potrebu za unapređenjem znanja o veoma značajnoj grupi kičmenjaka – slepim miševima. Ovom prilikom, Jelena Burazerović predstavila je osnovne informacije o razlozima i okvirima zaštite slepih miševa i njihovom mestu i ulozi u Antropocenu, o osobinama zvuka i vezi slepih miševa sa eholokacijom. Takođe je predstavila audiodetekciju kao metodu istraživanja slepih miševa, sisteme snimanja ultrazvuka i analizu zvuka slepih miševa uz pomoć kompjutera, kao i primenu audiodetekcije u istraživanju i zaštiti slepih miševa kod nas i u svetu.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.