Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Povodom obeležavanja Dana zaštite prirode

Dan zaštite prirode je dan od nacionalnog značaja, ustanovljen Zakonom o zaštiti prirode 2009. godine. Ovaj dan je ustanovljen da se javnost podseti na značaj očuvanja prirode Srbije. Za datum je odabran baš 11. april zato što je tog dana, tačnije 11. aprila 1949. godine, prvi put ustanovljen staus jednog područja kao zaštićenog prirodnog dobra - Spomenika prirode „Velika i Mala Ripaljka“ u opštini Sokobanja.

Dan zaštite prirode je prilika da se ukaže, ne samo na značaj očuvane prirode, već i na značaj održivog upravljanja zaštićenim područjima. Pored povećanja teritorije pod zaštitom, neophodno je raditi na unapređenju mera upravljanja zaštićenim područjima, da očuvamo ono što smo već zaštitili. Jedan od uslova da zaštićena područja opstanu očuvanih prirodnih karakteristika, jeste i ukupan odnos ljudi u Srbiji prema prirodi.

U tom cilju, organizuju se akicje koje pored promotivnog imaju i obrazovni karatker širom zemlje. Ove godine Zavod za zaštitu prirode Srbije učestvuje u obeležavanju nacionalnog dana zaštite prirode zajedno sa Muzejom u Aranđelovcu upravljčem Spomenika prirode „Pećina Risovača“. Ovaj dan j će se označiti nizom edukativnih i zabavnih aktivnosti za studente, osnovce i predškolce na prostoru ispred pećine.

Stručni saradnici Zavoda podržaće i niz drugih aktivnosti koje će povodom nacionalnog dana zaštite prirode organizovati upravljači zaštićenim područjima kao što su Nacionalni park Tara (otvaranje likovne izložbe na temu Ptice) i Javno preduzeće „Resavska pećina“ (obilazak rezervata Vinatovača, vodopada Lisine i Resavkse pećine za učenike srednjih škola).

Srbija predstavlja jedan od 158 centara svetskog biodiverziteta. Na prostoru koji zauzima, od svega 0,82% evropskog kontinenta, živi 18,6% vaskularne evropske flore , dok u fauni kičmenjak prednjače ptice, sa zastupljenošću od 66%. Prisustvo velikog broja različitih tipova staništa, od barskih i močvarnih, preko preostalih stepepa, peščara i kontinentalnih slatina, do očuvanih šumskih zajednica prašumskog karaktera u kanjonima i klisurama divljih reka i planinskih i visokoplaninskih oblasti, omogućili su prisustvo raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta. Upravo ova raznovrsnost omogućila je da po prirodnim karakteristikama Srbija bude Evropa u malom, sa ekosistemima od submediteranskog do subarktičkog tipa.

Najočuvaniji i najznačajniji delovi prirodne baštine proglašeni su za zaštićena područja i trenutno ih ima 549 i čine 6,51% teritorije Srbije.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.