Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Povodom obeležavanja Svetskog dana biodiverziteta

U susret Danu biodiverziteta, Zavod za zaštitu prirode Srbije organizuje događaj u cilju ukazivanja na značaj saradnje u zaštiti retkih i ugroženih vrsta, kao i primenu Konvencije o međunarodnoj trgovini retkim i ugroženim vrstama (CITES Konvencija), u subotu 21. maja, sa početkom u 20:00 časova u Beogradu (Klub Kenozoik, Cetinjska 15a).

Ovim povodom biće otvorena izložba fotografija „Anima mundi“, autora Milivoja Krvavca, sa motivima najugroženijih vrsta i staništa svetskih centara biodiverziteta, i premijerno prikazan dokumetarni film „Svet u nestajanju“ (režija: Marta Kadziela). Film je sniman u Šri Lanki tokom 2015-2016. godine kao deo međunarodne inicijative u suzbijanju ilegalne trgovine divljim vrstama, u kojoj je ispred Srbije učestvovao ekspert Zavoda Milivoje Krvavac.

Ujedinjene nacije su proglasile 22. maj za Svetski dan biodiverziteta u cilju širenja svesti javnosti o značaju očuvanja i zaštite sveta prirode. Svest o značaju zaštite prirode kod stanovnika naše zemlje poslednjih godina značajno se menja u kontekstu prepoznavanja kvaliteta i očuvanosti prirode kao pokazatelja i standarda zdrave životne sredine. Svest o značaju zaštite prirode, međutim, ne prati dovoljno i poznavanje, odnosno, znanje o karakteristikama, značaju i vrednostima, kao ni poznavanje načina i metoda očuvanja i održivog razvoja biodiverziteta. Organizacijom događaja povodom obeležavanja Dana biodiverziteta želimo da predstavimo ugroženost vrsta ilegalnom trgovinom na globalnom nivou, kao i značaj međunarodne saradnje u primeni CITES Konvencija radi suzbijanja ovih aktivnosti. Konvencija reguliše međunarodni promet i trgovinu preko 35.000 ugroženih vrsta vrsta biljaka i životinja, uključujući njihove delove i derivate. Ovaj međunarodni ugovor su ratifikovale 182 države. Republika Srbija ratifikovala je CITES konvenciju 2001. godine.

O biodiverzitetu Srbije

Srbija je po raznovrsnosti biodiverziteta bogata zemlja, što potkrepljuje činjenica da predstavlja jedan od 158 centara svetskog biodiverziteta, i da na prostoru koji zauzima svega 0,82% evropskog kontinenta živi 18,6% vaskularne evropske flore. U fauni kičmenjaka prednjače ptice, sa zastupljenošću od 66%. Prisustvo velikog broja različitih tipova staništa, od barskih i močvarnih, preko preostalih stepa, peščara i kontinentalnih slatina, do očuvanih šumskih zajednica prašumskog karaktera u kanjonima i klisurama divljih reka i planinskih i visokoplaninskih oblasti, omogućili su prisustvo raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta. Upravo ova raznovrsnost omogućila je da po prirodnim karakteristikama Srbija bude Evropa u malom, sa ekosistemima od submediteranskog do subarktičkog tipa.

U cilju očuvanja biodiverziteta i zaštite retkih vrsta u Srbiji su pod zaštitom 2633 divlje vrste biljaka, životinja i gljiva. Najočuvaniji i najznačajniji delovi prirodne baštine proglašeni su za zaštićena područja i trenutno čine 6,53% teritorije Srbije. Shodno svojim nadležnostima stručne ustanove u zaštiti prirode, osnovne tendencije i pravci zaštite prirode i životne sredine u radu Zavoda su očuvanje resursa (zemlja, voda, vazduh i šuma), kao i očuvanje vrsta i staništa kroz jačanje ekološke mreže Srbije i uspostavljanje evropske ekološke mreže Natura 2000. Zavod za zaštiu prirode Srbije svoj program rada ostvarivaće podjednako u oba ova segmenta. Ovakav pristup omogućava zaštitu osnovnih elemenata prirode, čije je očuvanje u izvornom obliku jedan od prioritetnih zadataka u borbi protiv posledica globalnih klimatskih promena.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.