Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Obeležen Svetski dan biodiverziteta

Povodom obeležavanja Svetskog dana Biodiverziteta, 21. maja 2016. godine u Beogradu, u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije predstavljena je izložba fotografija „Anima mundi“ (autor: Milivoje Krvavac) i premijeno prikazan dokumentarni film „Svet u nestajanju“ (režija:Marta Kadziela). Realizacijom tematskog programa najširoj javnosti je predstavljen značaj saradnje u zaštiti retkih i ugroženih vrsta, kao i u primeni Konvencije o međunarodnoj trgovini retkim i ugroženim vrstama (CITES Konvencija).

Program obeležavanja Svetskog dana biodiverziteta otvorio je mr Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije, uz konstataciju da je: „Srbija po raznovrsnosti biodiverziteta bogata zemlja, što potkrepljuje činjenica da predstavlja jedan od 158 centara svetskog biodiverziteta. Najočuvaniji i najznačajniji delovi prirodne baštine proglašeni su za zaštićena područja, i trenutno čine 6,53% teritorije Srbije, dok po svojim prirodnim karakteristikama Srbija predstavlja Evropu u malom, sa ekosistemima od submediteranskog do subarktičkog tipa, kao i da su pod zaštitom u Srbiji 2633 divlje vrste“. Ovom priliko direktor Dragišić istakao je da je „Zavod za zaštitu prirode Srbije institucija koja realizuje strateške aktivnosti i inicijative u zaštiti naše prirodne baštine, kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim okvirima. Uspesi u realizaciji ovih aktivnosti zasnovani su na stručnosti i angažovanju saradnika Zavoda u nacionalnim i internacionalnim ekspertskim timovima, kao što je angažovanje stručnog saradnika Zavoda, herpetologa Milivoja Krvavca u aktivnostima u vezi sa sprečavanjem ilegalne trgovine divljim vrstama“.

Predstavljajući autorski rad na filmu „Svet u nestajanju“ i izložbu fotografija „Anima Mundi“ (Duša planete), stručni saradnik Zavoda, herpetolog Milivoje Krvavac, zahvalio se Zavodu kao matičnoj kući i svim institucijama i pojedincima koji su ga podržali u radu na polju širenja svesti javnosti u sprečavanju ilegalne trgovine ugroženim vrstama, kao i na polju primene Konvencije o međunarodnoj trgovini retkim i ugroženim vrstama (CITES Konvencija).

Izložba „Anima Mundi“ sadrži fotografije koje je Milivoje Krvavac stvarao u intervalu od deset godina, a na kojima su ovekovečeni prizori nekih od najređih vrsta i staništa današnjice, ali i neobični ljudi i kulture dalekih podneblja. Predstavljene fotogafije su nastale u cilju prikaza veze između svih živih bića na planeti, kao i činjenice da i najmanji entitet koji obitava ne Zemlji ima izvestan uticaj na onaj drugi koji je manji, veći ili dalek, posebno imajući u vidu da u svakodnevnom životu vrlo retko opažamo složenost i važnost tih odnosa. Na izložbi su prikazane fotografije Milivoja Krvavca koje su mogle biti viđene u brojnim poznatim časopisima poput Guardian-a, National Geographic-a, časopisa REFOTO, i drugih.

„Svet u nestajanju”, dokumentarni film o tome kako ilegalna trgovina utiče na ugroženost divljih vrsta snimao je međunarodni tim od dvanaestoro ljudi u Šri Lanki tokom 2015. i 2016. godine, u kome je kao predstavnik Srbije učestvovao Milivoje Krvavac. Film je realizovan kako bi se na primerima i slikom prikazalo u kojim razmerama i na koji način čovek svojim neznanjem ili nemarom može ugroziti prirodu oko sebe, ne primećujući trag koji ostavlja u životnoj sredini. Pored inforamtivnog, film ima i obrazovni karakter, budući da gledaoce upućuje u to šta bi trebalo da znaju kada posećuju daleke zemlje, i o čemu bi trebalo da razmišljaju kada na putovanjima kupuju suvenire.

Liflet o obeležavanju Svetskog dana biodiverziteta, Konvenciji o međunarodnoj trgovini retkim i ugroženim vrstama (CITES Konvencija) i o biodiverzitetu Srbije možete preuzeti ovde.

Vesti

18.10.2019.Sajam knjiga i promocija „Ptice Pirota“
[=]

11.10.2019.
Zavod u manifestaciji „Dečja nedelja“

11.10.2019.
13. Jesenji studentski kamp na Velikom ratnom ostrvu

11.10.2019.
Zavod na 16. Međunarodnom sajmu EcoFair

(PRIKAŽI SVE VESTI)

Preporučite

Фото конкурс

КАМПАЊА ЗА ОДГОВОРНО КОРИШЋЕЊЕ ПЕСТИЦИДА „Чујте и не трујте! Орао пао”

GIS ZZPS

Информатор о раду Завода за заштиту природе Србије

Часопис

Часопис

Webmail

Mi smo član:

Posetite www.iucn.orgPosetite www.europarc.orgPosetite www.progeo.se

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.