Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Obeležen Svetski dan biodiverziteta

Povodom obeležavanja Svetskog dana Biodiverziteta, 21. maja 2016. godine u Beogradu, u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije predstavljena je izložba fotografija „Anima mundi“ (autor: Milivoje Krvavac) i premijeno prikazan dokumentarni film „Svet u nestajanju“ (režija:Marta Kadziela). Realizacijom tematskog programa najširoj javnosti je predstavljen značaj saradnje u zaštiti retkih i ugroženih vrsta, kao i u primeni Konvencije o međunarodnoj trgovini retkim i ugroženim vrstama (CITES Konvencija).

Program obeležavanja Svetskog dana biodiverziteta otvorio je mr Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije, uz konstataciju da je: „Srbija po raznovrsnosti biodiverziteta bogata zemlja, što potkrepljuje činjenica da predstavlja jedan od 158 centara svetskog biodiverziteta. Najočuvaniji i najznačajniji delovi prirodne baštine proglašeni su za zaštićena područja, i trenutno čine 6,53% teritorije Srbije, dok po svojim prirodnim karakteristikama Srbija predstavlja Evropu u malom, sa ekosistemima od submediteranskog do subarktičkog tipa, kao i da su pod zaštitom u Srbiji 2633 divlje vrste“. Ovom priliko direktor Dragišić istakao je da je „Zavod za zaštitu prirode Srbije institucija koja realizuje strateške aktivnosti i inicijative u zaštiti naše prirodne baštine, kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim okvirima. Uspesi u realizaciji ovih aktivnosti zasnovani su na stručnosti i angažovanju saradnika Zavoda u nacionalnim i internacionalnim ekspertskim timovima, kao što je angažovanje stručnog saradnika Zavoda, herpetologa Milivoja Krvavca u aktivnostima u vezi sa sprečavanjem ilegalne trgovine divljim vrstama“.

Predstavljajući autorski rad na filmu „Svet u nestajanju“ i izložbu fotografija „Anima Mundi“ (Duša planete), stručni saradnik Zavoda, herpetolog Milivoje Krvavac, zahvalio se Zavodu kao matičnoj kući i svim institucijama i pojedincima koji su ga podržali u radu na polju širenja svesti javnosti u sprečavanju ilegalne trgovine ugroženim vrstama, kao i na polju primene Konvencije o međunarodnoj trgovini retkim i ugroženim vrstama (CITES Konvencija).

Izložba „Anima Mundi“ sadrži fotografije koje je Milivoje Krvavac stvarao u intervalu od deset godina, a na kojima su ovekovečeni prizori nekih od najređih vrsta i staništa današnjice, ali i neobični ljudi i kulture dalekih podneblja. Predstavljene fotogafije su nastale u cilju prikaza veze između svih živih bića na planeti, kao i činjenice da i najmanji entitet koji obitava ne Zemlji ima izvestan uticaj na onaj drugi koji je manji, veći ili dalek, posebno imajući u vidu da u svakodnevnom životu vrlo retko opažamo složenost i važnost tih odnosa. Na izložbi su prikazane fotografije Milivoja Krvavca koje su mogle biti viđene u brojnim poznatim časopisima poput Guardian-a, National Geographic-a, časopisa REFOTO, i drugih.

„Svet u nestajanju”, dokumentarni film o tome kako ilegalna trgovina utiče na ugroženost divljih vrsta snimao je međunarodni tim od dvanaestoro ljudi u Šri Lanki tokom 2015. i 2016. godine, u kome je kao predstavnik Srbije učestvovao Milivoje Krvavac. Film je realizovan kako bi se na primerima i slikom prikazalo u kojim razmerama i na koji način čovek svojim neznanjem ili nemarom može ugroziti prirodu oko sebe, ne primećujući trag koji ostavlja u životnoj sredini. Pored inforamtivnog, film ima i obrazovni karakter, budući da gledaoce upućuje u to šta bi trebalo da znaju kada posećuju daleke zemlje, i o čemu bi trebalo da razmišljaju kada na putovanjima kupuju suvenire.

Liflet o obeležavanju Svetskog dana biodiverziteta, Konvenciji o međunarodnoj trgovini retkim i ugroženim vrstama (CITES Konvencija) i o biodiverzitetu Srbije možete preuzeti ovde.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.