Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Divlje ptice u gradu - kako pomoći palim mladuncima?

U palilulskom vrtiću „Neven“ 31. maja Zavod je održao još jednu u nizu obrazovnih radionica namenjenih najmlađima, koje se sprovode sa ciljem upoznavanja mališana sa zaštićenim vrstama biljaka i životinja u našem gradu i njegovoj okolini, kao i sa drugim zaštićenim vrstama koje se sreću u različitim delovima Srbije.

Tridesetak mališana predškolske i mešovite grupe vrtića „Neven“ pažljivo su slušali priču o zaštićenim vrstama, koju im je ispričala Sonja Tošić, šumarski inženjer i volonter u Zavodu, a nisu se ustručavali ni da postave bezbroj pitanja i da učestvuju u razgovoru na ovu temu.

Deca su, potom, sa jednakim interesovanjem učestvovala i u ekološkim zabavnim i edukativnim igrama „Eko skakalica“, slagalica „Zaštićene vrste“ i „Prepoznaj moje stanište“, koje su vodili saradnica Zavoda, Bojana Bojović i volonter Goran Martinović.

Pitanje nekolicine predškolaca: „Hoćete li opet doći“, njihova veselost i zainteresovanost za učestvovanje u svim ponuđenim sadržajima, kao i konstatacija vaspitačica da je aktivnost temeljno sprovedena i da na pravi način upotpunjuje program rada sa mališanima, potvrda su uspešnosti zavodskih obrazovnih programa za najmlađe, i podsticaj za razvijanje novih.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.