Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Dobitnici posete Resavskoj pećini i vodopadu Lisine - Četvrtog dana „Karte za prirodu“ za posetu četri zaštićena područja u okolini Niša

Treći dan festivala Nišvil program Info pulta za prirodu obeležilo je predstavljanje prirodnih leptota i vrednosti jednih od najlepših prirdonih dobara istočne Srbije – spomenika prirode „Resavske pećine“ i „Vodopada Lisine“ u organizaciji upravljača ovih područja JP „Resavska pećina“.

Predstavnjena zaštićena područja na festivalu izazavla su veliko interesovanje posetilaca Nišvila da učestvuju akciji „Karta za prirdu“ i pronađu volontere Info pulta za prirodu u niškoj tvrđavi , kako bi dobili „kartu “ za učešće u nagradnoj igri i osvojili vikend posetu (tri dana, dva noćenja) za obilazak Resavske pećine i vodopada Lisine. Kartu srećnog dobitnika nagrade izvukla je Milica Petrović, direktorka JP „Resavksa pećine“. Nagradu je dobila Ivana Mihailović (064/495xxx). Ovom prilikom, kao utešne nagrade prisutnima na izvlačenju maskota Resavske pećine slepi miš „Miško“ omogućio je da dobiju majce sa motivima jedne od naših najlepših pećina.

Poslednjeg dana ovogodišnjeg festivla Nišvil, u nedelju 14. avgusta posetioci će imati prirliku da osvoje „karte za prirodu“ za četri zaštićena prirdona dobra u okolini Niša, i to: specijalne rezervate prirode „Suva planina“ i „Jelašnička klisura“, spomenik prirode „Cerjanska pećina“ i predeo izuzetnih odlika „Lepterija-Sokograd“. Srećni dobitnici ovih „Karata za prirodu“ imće priliku da u okviru jednodnevnog obilaska upoznaju ova prirodna dobra uz stručne vodiče njihovih upravljača iz JP „Srbijašume“ ŠG Niš, predstavnike Zavoda za zaštitu prirode Srbije iz RJ Niš i Direkcije za izgradnju grada Niša.

SRP „Suva planina“ predstavlja upečatljiv i lako prepoznatljiv masiv. Odlikuju je linijski pravac pružanja, izrazito strme strane, koje se od okolnog terena izdižu i preko 800 m, i prilično zaravnjeno teme. Posebnu vrednost predstavlja specifičan kraški reljef sa vrlo strmim padinama, dubokim jamama i mnogobrojnim oblicima krasa. Jedan je od centara biodiverziteta istočne Srbije sa brojnim endemičnim, reliktnim i zaštićenim vrstama biljaka i životinja.

SRP „Jelašnička klisura“ je uska klisura sa strmim stranama i odsecima stepenasto raspoređenim i vodnom erozijom razbijenim na stenovite rtove, usamljene zupce, platna i stubove. Atraktivnost klisuri daju i brojni prozorci, potkapine i šupljine u stenama. Klisura je stanište rektih i endemičnih vrsta, a dve balkanse vrste srpska ramonda (Ramonda serbica) i Natalijina ramonda(Ramonda nathaliae) njen su simbol.

SP „Cerjanska pećina“ predstavlja sistem speleoloških objekata. Hidrološki je aktivna i geolozi procenjuju da je nastala pre nešto više od 2 miliona godina. Pećina je bogata nakitom koji se prostire celom njenom dužinom. Pronađeni helaktiti posebna su vrsta pećinskog nakita koji se suprotno fizičkim zakonima i zemljinoj teži formira i pruža uvis u svim pravcima kao naelektrisana kosa. Kraj pećine još uvek nije otkriven.

PIO „Lepterija – Sokograd“ obuhvata nekoliko markantnih celina: živopisnu klisuru reke Moravice, fluviodenudaciono proširenje Lepterija i srednjevekovno utvrđenje Soko grad. Gotovo cela klisura je pokrivena šumama i šikarama graba, hrasta cera, sladuna i kitnjaka, koje nastanjuje veliki broj vrsta značajnih na nacionalnom i globalnom nivou.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.