Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

VIII Seminar za upravljače zaštićenim područjima

VIII Seminar za upravljače zaštićenim područjima održan je 04. i 05. oktobra 2016. godine u Parku prirode „Stara planina“, u organizaciji Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životnu sredine i podršku domaćina JP „Srbijašume“. Ovogodišnji seminar za upravljače održan na temu „Održivi turizam u sistemu upravljanja zaštićenim područjima“, okupio je do sada najveći broj predstavnika zaštićenih područja i relevantnih stručnih i naučnih institucija sa oko 170 učesnika.

Skup su otvorili u ime domaćina JP „Srbijašume“ Gordana Jančić, izvršni direktor i resornog ministarstva Slobodan Erdeljan, pomoćnik ministra. Učesnicima se u okviru uvodne reči obratio direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije mr Aleksandar Dragišić i ovom prilikom pozvao da „učinimo naša zaštićena područja, ne samo otvorenim, već i spremnim za organizaciju poseta, edukaciju posetilaca i razvoj turizma zasnovanog na principima održivosti“. U uvodnom delu programa učesnicima su se obratili i Tanja Pindža iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i dr Biljana Panjković, direktorka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

U plenarnom delu Seminara održano je 11 tematskih prezentacija. Predstavnici Zavoda, ovom prilikom, imali su izlaganja: „Monitoring biodiverziteta u funkciji razvoja turizma na primeru Parka priode Stara planina“, koje je održao mr Danko Jović i „Nacionalni park Kopaonik: Zaštita prirode i održivi razvoj“, koje je predstavila Erna Šehovac.

Diskusije i grupni rad odvijali su se u radionicama: Planiski turizam, Rekreativni turizam i Geoturizam, kao i dva okrugla stola: Programi upravljanja zaštićenim područjima i Sistem naknada u prirodnim dobrima.

Program Seminara možete preuzeti ovde.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.