Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

WWF Saopštenje za medije - Novi Izveštaj o živoj planeti 2016_final

Izveštaj o živoj planeti koji Svetski fond za prirodu – WWF priprema svake druge godine, sveobuhvatna je studija o stanju biodiverziteta na svetskom nivou i zdravlju planete.

Izveštaj o živoj planeti 2016.: „Rizik i otpornost u novom dobu“ jedanaesto je WWF-ovo izdanje. U okviru izveštaja od 1970. do 2012. godine, praćeno je više od 14.000 populacija kičmenjaka više od 3.700 vrsta. U okviru izveštaja za 2016. godinu, kao jedan od rezultata najnovijih istraživanja navodi se alarmantan podatak da će se brojnost životinjskog i biljnog sveta do 2020. godine smanjiti za dve trećine.

Kao jedan od načina sprečavanja daljeg gubitka biodiverziteta, realizuju se programi edukacije vezani za znanja i veštine učešća u održivom razvoju, zasnovanom na očuvanoj prirodi. U ovom cilju, u organizaciji WWF-a održan je prvi ciklus Akademije za prirodu u istraživačkoj stanici Petnica u periodu od 18. do 22. oktobra 2016. godine.

Više informacija o ciljevima i programu Akademije za prirodu možete saznatgi u Saopštenju koje možete preuzeti ovde.

Saopštenje povodom objavljivanja Izveštaja o živoj planeti 2016. možete preuzeti ovde.

Sažetak Izveštaja o živoj planeti 2016. možete preuzeti ovde.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.