Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Radionica o multispecijskom Akcionom planu za evropske lešinare

Radionica za zaštitu populacije lešinara Evrope, Centralne Azije i Bliskog Istoka (European Vulture Multi-species Action Plan Workshop), održana je u Nacionalnom parku Monfrague u Španiji od 25. do 29. oktobra 2016. godine. Preko 70 učesnika iz 25 zemalja i preko 50 različitih organizacija okupilo se i diskutovalo o problemima i prioritetima zaštite lešinara u cilju da se pripremi evropski deo multispecijskog Akcionog plana za zaštitu afričko-evroazijskih lešinara.

Radionica je održana u cilju daljeg razvoja i implementacije inicijative koju su u novembru 2014. godine pokrenule ekspertske grupe uključene u rad Konvencije o migratornim vrstama (CMS), usvajanjem rezolucije o razvoju multispecijskog Akcionog plana za zaštitu Afričkih i Evroazijskih lešinara (Vulture MsAP), pod pokroviteljstvom memoranduma za razumevanje zaštite migratornih ptica grabljivica u Africi i Evroaziji (Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Birds of Prey in Africa and Eurasia, skraćeno Raptors MoU).

Svrha izrade multispecijskog Akcionog plana za zaštitu Afričkih i Evroazijskih lešinara je da se izgradi sveobuhvatan strateški plan koji pokriva cele geografske prostore (najmanje 124 države) Afrike, Evrope i Azije za 15 vrsta lešinara Staroga sveta i da promoviše zajedničku saradnju i koordinisane međunarodne akcije zaštite. Kao ciljne vrste u zajedničkim aktivnostima zaštite na radionici su razmatrane četiri vrste evropskih lešinara: bradan Gypaetus barbatus, bela kanja Neophron percnopterus, crni strvinar Aegypius monachus i beloglavi sup Gyps fulvus.

Delovanje kroz aktivnosti definisane multispecijskim Akcionim planom za zaštitu Afričkih i Evroazijskih lešinara (Vulture MsAP) datih na radionici u NP Monfrague, vezano je za ublažavanje i otklanjanje glavnih opasnosti za lešinare širom njihovih areala i ograničavajućih faktora za njihov oporavak kao što su: upotreba otrova (u koje spadaju i pesticidi) za ubijanje predatora ili drugih divljih vrsta, gde su lešinari kolateralne žrtve, zatim veterinarski lekovi, kao i odobrenje za korišćenje u Evropi veterinarskog anti-imflamatornog leka diklofenaka, izuzetno otrovnog za lešinare, koji je izazvao masivni kolaps populacije lešinara u Aziji. U okviru ovog Akcionog plana radiće se i na usaglašavanju aktivnosti vezanih i za pretnje gubitka staništa, opadanje raspoložive količine hrane, fragmentaciju preostalih populacija, direktna proganjanja, uznemiravanje od ljudi, koliziju sa infrastrukturnim objektima, kao što su vetrogeneratori i visokonaponski kablovi i elektrokucija na električnim stubovima.

Izbor Ekstramadure kao mesta održavanja jednog ovakvog skupa za lešinare nije slučajna koincidencija. Ekstramadura je veoma značajna oblast za lešinare u svetu, u kojoj se nalazi impresivna populacija crnog strvinara (900 parova), više nego 3000 parova beloglavih supova i oko 170 parova krajnje ugroženih belih kanja.

Fondacija za zaštitu lešinara (Vulture Conservation Foundation ili VCF) kao glavna organizacija za korodinaciju akcija na prostoru Evrope, Centralne Azije i Bliskog Istoka, organizovala je radionicu za eksperte iz ovog regiona. Radionicu su finansijski podržali CMS (Coordinating Unit of the Raptors MoU) i brojne španske državne organizacije: Diputacion de Caceres, Direccion General de Turismo, Direccion General de Medio Ambiente i Junta de Extremadura (Regional Government of Extremadura) i National Park of Monfrague.

U radu ekspertskog tima na radionici o multispecijskom Akcionom planu za lešinare Evrope, Centralne Azije i Blsikog istoka učestvovao je predstavnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije, ornitolog Bratislav Grubač. Takođe, na ovoj radionici učestvovali su kao predstavnici iz Srbije i dr Saša Marinković (Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“) i Uroš Pantović (Društvo za zaštitu i istraživanje ptica Srbije).

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.