Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Povodom 175 godina SANU održan naučni skup „Ekološki i ekonomski značaj faune Srbije“

U okviru obeležavanja 175 godina od osnivanja Srpske akademije nauka i umetnosti i Akademijskog odbora za proučavanje faune Srbije u Svečanoj sali SANU održan je 17. novermbra 2016. godine naučni skup pod nazivom „Ekološki i ekonomski značaj faune Srbije“.

Skup su otvorili akademik Vladimir Kostić, predsednik SANU i dopisni član Radmila Petanović, predsednik Akademijskog odbora za proučavanje faune Srbije. Ispred Ministarsva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije prisutnima se obratio i direktor Zavoda mr Aleksandar Dragišić i poželevši uspešan rad nagalsio da rezultati skupa predstavljaju važan segment nacionalnog odgovornog delovanja za podržavanje ciljeva nacionalne politike u oblasti zaštiti prirode i Konvencije o biološkoj raznovrsnosti i u sprovođenju međunarodnog Strateškog plana za biodiverzitet za period 2011-2020. godine, a u okviru kojih je neophodno i sagledavanje uticaja sektora poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i turizma na biodiverzitet i usluge ekosistema.

Ovom prilikom, direktor Zavoda g-din Dragišić, takođe je napomenuo da je jedan od osnovnih ciljeva Strategije biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine, pristup i raspodela dobiti i ekonomsko vrednovanje budući da je u toku javni uvid o Strategiji zaštite prirode kojom se utvrđuju dugoročni planski okvir i politika integralne zaštite prirode uključujući očuvanje biodiverziteta, predela i geonasleđa, a koji je oglasilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine na svom sajtu. Imajući u vidu da se početkom decembra ove godine u Kankunu u Meksiku održava 13. Konferencija država potpisnica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (CBD), za koju je pripremljen i „Nacrt Deklaracije iz Kankuna o integrisanju pristupa za očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta za dobrobit čovečanstva“ direktor Zavoda je u pozdravnoj reči ukazao na prvi navod u Deklaraciji a to je: „budući da život zavisi od očuvanja i održivog korišćenja biodiverziteta, kao i usluga ekosistema koje obezbeđuje, neophodno je živeti u skladu sa prirodom, kao suštinskim uslovom za dobrobit čovečanstva“.

U okviru skupa održano su prezentacije 13 radova:

- Očuvanje i vrednovanje biodiverziteta: koncept ekosistemskih usluga i biološki resursi faune;

- Fauna sisara Srbije - vrednovanje funkcionalne uloge i značaja vrsta u ekosistemima;

- O važnosti ptica: primeri egzistencijalne vrednosti i praktičnog značaja u Srbiji;

- Vodozemci u Srbiji danas i sutra – ekološki i ekonomski značaj;

- Kvalitativno-kvantitativne promene ihtiofaune u protočnim dunavskim akumulacijama posle izgradnje brana đerdapskih hidroelektrana;

- Akvakultura u službi zaštite ugroženih vrsta riba u Srbiji;

- Makroinvertebrate tekućih voda Srbije i njihov bioindikatorski značaj u proceni kvaliteta vode;

- Morfološke strukture nekih predstavnika entomofaune Srbije kao modeli u biomimetici;

- Jestivi insekti - bezbedna hrana za ljude i domaće životinje;

- Kompleksi brakonidnih osa (Hymenoptera, Ichneumonoidea, Braconidae) u Srbiji i njihov značaj u biološkoj kontroli;

- Ekološki i ekonomski značaj faune nadfamilije Chalcidoidea Srbije (Insecta: Hymenoptera);

- Insekti i grinje u fauni Srbije od značaja za klasičnu biološku kontrolu korova;

- Funkcionalno-ekološki status, ugroženost i ekonomsko vrednovanje insekata oprašivača u Srbiji.

Osnovne informacije prezentovanih radova publikovane su u Knjizi sažetka, koju možete preuzeti ovde

Vesti

18.10.2019.Sajam knjiga i promocija „Ptice Pirota“
[=]

11.10.2019.
Zavod u manifestaciji „Dečja nedelja“

11.10.2019.
13. Jesenji studentski kamp na Velikom ratnom ostrvu

11.10.2019.
Zavod na 16. Međunarodnom sajmu EcoFair

(PRIKAŽI SVE VESTI)

Preporučite

Фото конкурс

КАМПАЊА ЗА ОДГОВОРНО КОРИШЋЕЊЕ ПЕСТИЦИДА „Чујте и не трујте! Орао пао”

GIS ZZPS

Информатор о раду Завода за заштиту природе Србије

Часопис

Часопис

Webmail

Mi smo član:

Posetite www.iucn.orgPosetite www.europarc.orgPosetite www.progeo.se

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.