Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

O prioritetima u zaštiti prirode na IV skupu „Partnerstvom ka zaštiti prirode“

Četvrti godišnji skup organizacija za zaštitu prirode „Partnerstvom ka zaštiti prirode“, održan je 22. decembra 2016. godine u Zavodu za zaštitu prirode Srbije. Skup je okupio brojne predstavnike državnih organa, stručnih ustanova, visokoškolskih organizacija i nevladinih organizacija, kako bi kroz dijalog stručne i zainteresovane javnosti unapredili dalju koordinaciju akcija i saradnje vladinog i nevladinog sektora u unapređenju standarda i prakse u zaštiti prirode.

Okosnica rada skupa organizacija i institucija za zaštitu prirode bila je tema saradnje u realizaciji projekata i programa ustanovljavanja nacionalne ekološke mreže i izrade crvenih lista i knjiga ugroženih vrsta u Srbiji, kao i implementaciji strateških dokumenata u zaštiti prirode, bio- i geodiverziteta.

Rad skupa otvorila je dr Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, poručivši da „postizanje ciljeva zaštite prirode zahteva, pre svega, uspostavljanje efikasnih mehanizama za dobijanje odgovarajućih informacija i podataka za vrednovanje biodiverziteta, utvrđivanje faktora ugrožavanja i procenu stepena ugroženosti prirodnih resursa“. Državni sekretar, Stana Božović je istakla rezultate u radu u oblasti zaštite prirode, rekavši da je „Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, u skladu sa sтратешким циљем Републике Србије, u toku predpristupnih aktivnosti za članstvo Republike Srbije u Evropsku Uniju, učinilo značajne napore u razvoju zakonodavstva zaštite prirode i integracije očuvanja i održivog korišćenja biodiverziteta, u sektorske politike i zakonodavstvo, kao i mobilizaciji neophodnih resursa za transpoziciju i implementaciju EU zakonodavstva u oblasti zaštite prirode.“ I ovom prilikom najavila je da su „u toku intenzivne aktivnosti na realizaciji projekta IPA 2012 „Izgradnja kapaciteta za sprovođenje pravnih tekovina Evropske Unije u oblasti zaštite prirode – uspostavljanje Natura 2000”, koji ima za cilj jačanje kapaciteta za implementaciju EU Direktiva o staništima i pticama i uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000, kao i da je u planu novi projekat IPA 2016 Natura 2000, radi finalizacije identifikacije evropske ekološke mreže Natura 2000 u Republici Srbiji i jačanja kapaciteta za njen funkcionalni razvoj radi očuvanja prioritetnih tipova staništa i vrsta od međunarodnog značaja“. U pozdravnom govoru, državni sekretar S. Božović, takođe je navela strateške procese i dokumenta koja će omogućiti implementaciju evropskih standarda u zaštiti prirode kao što je revizija Strategije o biološkoj raznovrsnosti Republike Srbije i Nacrt Strategije zaštite prirode koji ujedno predstavljaju i daju smernice rada od nacionalnog značaja za zaštitu prirode.

Direktor Zavoda mr Aleksandar Dragišić obratio se skupu izražavajući zadovoljstvo što Zavod postaje tradicionalno mesto okupljanja svih onih koji svojim radom i zalaganjem nastoje da unaprede zaštitu prirode i ostvare strateške ciljeve u ovoj oblasti. On je istakao nekoliko aktivnosti Zavoda u odlazećoj godini koji predstavljaju značajan iskorak u zaštiti prirode, kao što su istraživanja u cilju stavljanja novih područja pod zaštitu, stručni nadzori i druge poslove usmerene na očuvanje zaštićenih područja i povećanje teritorije Srbije pod zaštitom. Završeno je 6 studija zaštite prirode za nova zaštićena područja - Park prirode „Radan“, Park prirode „Mojstirsko-Draške planine“, Predeo izuzetnih odlika „Maljen“, Predeo izuzetnih odlika „Stolovi“, Zaštićeno stanište „Zimovalište malog vranca“ i Zaštićeno stanište „Tolinci“. Završeno je 9 studija zaštite za prirodna dobra koja su već imala status zaštićenog područja i Stručna osnova za izmene i dopune režima zaštite u Parku prirode „Golija“, i učešće u dopuni periodičnog izveštaja za Rezervat biosfere „Golija-Studenica“, istakao je direktor Zavoda g. Dragišić. Obraćajući se učesnicima u pozdravnom govoru, g. Dragišić kao poseban značajan segment daljeg angažovanja u zaštiti prirode, istakao uspostavljanje ekološke mreže u Republici Srbiji, sa akcentom na ekološku mrežu NATURA 2000, buduć da je „Natura 2000 u ovom momentu naš primarni zadatak, kako bi se Srbija uključila u ekološku mrežu Evropske unije i predstavlja strateški cilj koji će doprineti ostvarivanju Poglavlja 27 u pregovorima sa EU“.

„U tom cilju je, na osnovu ugovora o realizaciji projekta „Uspostavljanje ekološke mreže na teritoriji Republike Srbije“, zaključenog sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, započeta i realizacija dva Ugovora od najvišeg značaja za proces uspostavljanja ekološke mreže u Srbiji, rekao je direktor Zavoda, poručivši da je „za ovako značajne zadatke u zaštiti prirode, potrebno partnerstvo svih koji se bave zaštitom prirode“

U ime Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prisutnima se ovom prilikom obratio dekan prof. dr Željko Tomanović, koji je naglasio potrebu povezivanja stručnih i naučnih institucija. O daljoj saradnji na postavljanju rezultata naučnih istraživanja kao instrumenata za zaštitu prirode, pozdravivši skup govorio je prof. dr Goran Anačkov, direktor Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Na skupu su održane četiri prezentacije u cilju predstavljanja najvažnijih projekata zaštite prirode, čija realizacija se očekuje i u 2017. godini:

- Prezentaciju o aktuelnostima i smernicama u zaštiti prirode, održala je Aleksandra Došlić, načelnik Odseka za zaštićena područja (Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine);

- Rezultate u ustanovljavanju crvenih lista odabranih vrsta i ekoloških mreža u Srbiji, prezentovao je prof. dr Dmitar Lakušić, rukovodilac projekta (Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu);

- Prezentaciju o izradi crvene knjige ptica Srbije i o pticama u ekološkoj mreži Republike Srbije, predstavio je Dimitrije Radišić u ime realizatora projekta Departmana za ekologiju i biologiju PMF-a i Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

- Bidivezitet u fokusu – regionalna podrška pozicioniranju i očuvanju biodiveziteta u Jugoistočnoj Evropi, prezentacija je koju je održala Kristina Kujundžić, program menadžer iz Otvorenih regionalnih fondova za Jugoistočnu Evropu – program biodiverziteta /ORF BD.

Nakon uvodnih reči i prezentacija, otvorena je diskusija kada su predstavnici prisutnih institucija i organizacija iskazali svoje mišljenje, mogućnosti i potrebe za uključivanje u proces prikupljanja podataka u cilju izrade crvenih lista i knjiga, kao i formiranju ekološke mreže kao instrumenata za unapređenje upravljanja zaštićenim područjima i njihog održivog razvoja.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.