Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

O prioritetima u zaštiti prirode na IV skupu „Partnerstvom ka zaštiti prirode“

Četvrti godišnji skup organizacija za zaštitu prirode „Partnerstvom ka zaštiti prirode“, održan je 22. decembra 2016. godine u Zavodu za zaštitu prirode Srbije. Skup je okupio brojne predstavnike državnih organa, stručnih ustanova, visokoškolskih organizacija i nevladinih organizacija, kako bi kroz dijalog stručne i zainteresovane javnosti unapredili dalju koordinaciju akcija i saradnje vladinog i nevladinog sektora u unapređenju standarda i prakse u zaštiti prirode.

Okosnica rada skupa organizacija i institucija za zaštitu prirode bila je tema saradnje u realizaciji projekata i programa ustanovljavanja nacionalne ekološke mreže i izrade crvenih lista i knjiga ugroženih vrsta u Srbiji, kao i implementaciji strateških dokumenata u zaštiti prirode, bio- i geodiverziteta.

Rad skupa otvorila je dr Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, poručivši da „postizanje ciljeva zaštite prirode zahteva, pre svega, uspostavljanje efikasnih mehanizama za dobijanje odgovarajućih informacija i podataka za vrednovanje biodiverziteta, utvrđivanje faktora ugrožavanja i procenu stepena ugroženosti prirodnih resursa“. Državni sekretar, Stana Božović je istakla rezultate u radu u oblasti zaštite prirode, rekavši da je „Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, u skladu sa sтратешким циљем Републике Србије, u toku predpristupnih aktivnosti za članstvo Republike Srbije u Evropsku Uniju, učinilo značajne napore u razvoju zakonodavstva zaštite prirode i integracije očuvanja i održivog korišćenja biodiverziteta, u sektorske politike i zakonodavstvo, kao i mobilizaciji neophodnih resursa za transpoziciju i implementaciju EU zakonodavstva u oblasti zaštite prirode.“ I ovom prilikom najavila je da su „u toku intenzivne aktivnosti na realizaciji projekta IPA 2012 „Izgradnja kapaciteta za sprovođenje pravnih tekovina Evropske Unije u oblasti zaštite prirode – uspostavljanje Natura 2000”, koji ima za cilj jačanje kapaciteta za implementaciju EU Direktiva o staništima i pticama i uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000, kao i da je u planu novi projekat IPA 2016 Natura 2000, radi finalizacije identifikacije evropske ekološke mreže Natura 2000 u Republici Srbiji i jačanja kapaciteta za njen funkcionalni razvoj radi očuvanja prioritetnih tipova staništa i vrsta od međunarodnog značaja“. U pozdravnom govoru, državni sekretar S. Božović, takođe je navela strateške procese i dokumenta koja će omogućiti implementaciju evropskih standarda u zaštiti prirode kao što je revizija Strategije o biološkoj raznovrsnosti Republike Srbije i Nacrt Strategije zaštite prirode koji ujedno predstavljaju i daju smernice rada od nacionalnog značaja za zaštitu prirode.

Direktor Zavoda mr Aleksandar Dragišić obratio se skupu izražavajući zadovoljstvo što Zavod postaje tradicionalno mesto okupljanja svih onih koji svojim radom i zalaganjem nastoje da unaprede zaštitu prirode i ostvare strateške ciljeve u ovoj oblasti. On je istakao nekoliko aktivnosti Zavoda u odlazećoj godini koji predstavljaju značajan iskorak u zaštiti prirode, kao što su istraživanja u cilju stavljanja novih područja pod zaštitu, stručni nadzori i druge poslove usmerene na očuvanje zaštićenih područja i povećanje teritorije Srbije pod zaštitom. Završeno je 6 studija zaštite prirode za nova zaštićena područja - Park prirode „Radan“, Park prirode „Mojstirsko-Draške planine“, Predeo izuzetnih odlika „Maljen“, Predeo izuzetnih odlika „Stolovi“, Zaštićeno stanište „Zimovalište malog vranca“ i Zaštićeno stanište „Tolinci“. Završeno je 9 studija zaštite za prirodna dobra koja su već imala status zaštićenog područja i Stručna osnova za izmene i dopune režima zaštite u Parku prirode „Golija“, i učešće u dopuni periodičnog izveštaja za Rezervat biosfere „Golija-Studenica“, istakao je direktor Zavoda g. Dragišić. Obraćajući se učesnicima u pozdravnom govoru, g. Dragišić kao poseban značajan segment daljeg angažovanja u zaštiti prirode, istakao uspostavljanje ekološke mreže u Republici Srbiji, sa akcentom na ekološku mrežu NATURA 2000, buduć da je „Natura 2000 u ovom momentu naš primarni zadatak, kako bi se Srbija uključila u ekološku mrežu Evropske unije i predstavlja strateški cilj koji će doprineti ostvarivanju Poglavlja 27 u pregovorima sa EU“.

„U tom cilju je, na osnovu ugovora o realizaciji projekta „Uspostavljanje ekološke mreže na teritoriji Republike Srbije“, zaključenog sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, započeta i realizacija dva Ugovora od najvišeg značaja za proces uspostavljanja ekološke mreže u Srbiji, rekao je direktor Zavoda, poručivši da je „za ovako značajne zadatke u zaštiti prirode, potrebno partnerstvo svih koji se bave zaštitom prirode“

U ime Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prisutnima se ovom prilikom obratio dekan prof. dr Željko Tomanović, koji je naglasio potrebu povezivanja stručnih i naučnih institucija. O daljoj saradnji na postavljanju rezultata naučnih istraživanja kao instrumenata za zaštitu prirode, pozdravivši skup govorio je prof. dr Goran Anačkov, direktor Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Na skupu su održane četiri prezentacije u cilju predstavljanja najvažnijih projekata zaštite prirode, čija realizacija se očekuje i u 2017. godini:

- Prezentaciju o aktuelnostima i smernicama u zaštiti prirode, održala je Aleksandra Došlić, načelnik Odseka za zaštićena područja (Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine);

- Rezultate u ustanovljavanju crvenih lista odabranih vrsta i ekoloških mreža u Srbiji, prezentovao je prof. dr Dmitar Lakušić, rukovodilac projekta (Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu);

- Prezentaciju o izradi crvene knjige ptica Srbije i o pticama u ekološkoj mreži Republike Srbije, predstavio je Dimitrije Radišić u ime realizatora projekta Departmana za ekologiju i biologiju PMF-a i Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

- Bidivezitet u fokusu – regionalna podrška pozicioniranju i očuvanju biodiveziteta u Jugoistočnoj Evropi, prezentacija je koju je održala Kristina Kujundžić, program menadžer iz Otvorenih regionalnih fondova za Jugoistočnu Evropu – program biodiverziteta /ORF BD.

Nakon uvodnih reči i prezentacija, otvorena je diskusija kada su predstavnici prisutnih institucija i organizacija iskazali svoje mišljenje, mogućnosti i potrebe za uključivanje u proces prikupljanja podataka u cilju izrade crvenih lista i knjiga, kao i formiranju ekološke mreže kao instrumenata za unapređenje upravljanja zaštićenim područjima i njihog održivog razvoja.

Vesti

18.10.2019.Sajam knjiga i promocija „Ptice Pirota“
[=]

11.10.2019.
Zavod u manifestaciji „Dečja nedelja“

11.10.2019.
13. Jesenji studentski kamp na Velikom ratnom ostrvu

11.10.2019.
Zavod na 16. Međunarodnom sajmu EcoFair

(PRIKAŽI SVE VESTI)

Preporučite

Фото конкурс

КАМПАЊА ЗА ОДГОВОРНО КОРИШЋЕЊЕ ПЕСТИЦИДА „Чујте и не трујте! Орао пао”

GIS ZZPS

Информатор о раду Завода за заштиту природе Србије

Часопис

Часопис

Webmail

Mi smo član:

Posetite www.iucn.orgPosetite www.europarc.orgPosetite www.progeo.se

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.