Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Od postojećih podataka o vrstama do uspostavljanja ekološke mreže

U cilju predstavljanja rezultata i dostignuća u razvoju nacionalne ekološke mreže, 23. januara 2017. godine, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu održan je skup o ekološkim mrežama „Od postojećih podataka o vrstama do uspostavljanja ekološke mreže i aktivne zaštite biodiverziteta Srbije.” u organizaciji Biološkog fakulteta u Beogradu i Zavoda za zašitu prirode Srbije.

Ovom prilikom prezentovani su rezultati rada I faze u razvoju nacionalne ekološke mreže kroz realizaciju projekta „Uspostavljanje ekološke mreže na teritoriji Republike Srbije“, na osnovu Ugovora sklopljenog između Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Na osnovu ovog Ugovora, projekat je formalno započet krajem decembra 2015. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije zaključio dva Ugovora.

Prvi Ugovor o dostavljanju podataka i obavljanju usluga za tipove staništa i ostale grupe (mahovine, vaskularne biljke, fauna beskičmenjaka, fauna riba, fauna vodozemaca, fauna gmizavaca, fauna sisara i gljive), vezanim za uspostavljanje ekološke mreže u Republici Srbiji, realizuje se sa Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu.Drugi Ugovor o dostavljanju podataka i obavljanju usluga o pticama vezanim za uspostavljanje ekološke mreže u Republici Srbiji realizuje Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije iz Novog Sada. Uporedo sa ovim, realizuje se i ugovor sa Biološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu „Izrada Crvenih lista odabranih grupa biljaka, beskičmenjaka, kičmenjaka i gljiva u Republici Srbiji“.

Rad skupa otvrila je dr Stana Božović, državni sektretar Ministarstva poljoprivrede i žovtne sredine istučući značaj i podršku daljim nastajanjima u uspostavljanju ekološke mreže za nacionalni sistem zaštite prirode i ispunjavanje stanadarda za ulalazak u sistem evroskih zaštićenih područja Natura 2000, kao bitnog segmeta pregovračkog Poglavlja 27 za pristupanje EU.

Glavne razultate u prvoj fazi razvoja ekološke mreže u pozdravnoj reči istako je mr Aleksandar Dragišić, ističući da je „u kratkom roku od početka realizacije Projekta, postavljena osnova za profesionalni razvoj i upravljanje nacionalnom ekološkom mrežom, imajući pre svegasu vidu da je urađena lista potencijalno ugroženih vrsta Srbije, na kojima se nalazi 3 526 taksona i Baza podataka o distribuciji potencijalno ugroženih vrsta i staništa Srbije, sa unetim 11 072 podataka o staništima i 71 331 podatak o vrstama, kao i lista za zaštitu prioritetnih vrsta ptica sa izdvojenih 313 taksona za potrebe uspostavljanja ekološke mreže“. Ovom prilikom, direktor Zavoda g. Dragišić najavio je će tokom 2017. godine biti objavljena Crvene knjige faune III – Ptice“.

O značaju naučnog rada u ustanovljavanju ekoloških mreža i izradi crvenih lista i knjiga u pozdravnoj reči govorili su dekan Biološkog fakulteta u Beogradu prof. dr. Željko Tomanović i prof dr Goran Ančkov, direktor Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Uspešan rad skupa i podršku daljem radu u razvoju ekoloških mreža u pozdravnoj reči naglasio je i prof dr Živosalv Tešić, prorektor Univeziteta u Beogradu.

Rezultate Projekata“Podaci i usluge vezani za uspostavljanje ekološke mreže (JN br. OP 01/2015) i izradu Crvenih knjiga i Crvenih lista flore, faune i gljiva na teritoriji Republike Srbije predstavio je prof dr Dmitar Lakušić (Biološki fakultet u Beogradu) u okviru prezentacije na temu „Od postojećih podataka o vrstama i staništima do uspostavljanja ekološke mreže i aktivne zaštite biodiverziteta Srbije“.

U prezentaciji „U susret uspostavljanju, ekološke mreže na teritoriji Republike Srbije“ , rad na izradi baze podataka staništa i vrsta u funkciji razvoja ekološke mreže predstavila je prof dr Jasmina Šinžar –Sekulić (Biološki fakultet u Beograd). O aktivnosti u izradi Crvenih knjiga flore, faune i gljiva na teritoriji Republike Srbije, govorila je, prof dr Gordana Tomović (Biološki fakultet u Beogradu). Još jednu Crvenu knjigu faune Srbije – 3 tom- ptice i rad na uspostavljanju ekološke mreže za ornitfaunu Srbije prezentovao je Dimitrije Radišić (Departmana za biologiju i ekologiju, PMF u Novom Sadu i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije).

U radu skupa učestvoali su predstavnici nacionalnih stručnih i naučnih institucija i organizacija vladinog i nevladinog sektora u oblasti zaštite prirode konstatujući da je formiranjem baza podataka ostvaren preduslov da naučni rezultati i podaci imaju upotrebnu vrednost u zaštiti prirode, za planiranje, uređenje i korišćenje prostora, prirodnih resursa, zaštićenih područja i ekološke mreže.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.