Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

OBELEŽAVANJE SVETSKOG DANA ŠUMA

Pvodom obeležavanja Svetskog dana šuma 21. marta, kako bi ukazali na stanje i značaj zaštite šuma kod nas, Zavod za zaštitu prirode Srbije učestvuje u više akcija pošumljavanja i širenja svesti javnosti o značaju očuvanja šuma.

Tema obeležavanja Dana šuma na svetskom nivou za 2017. godinu je „Šuma i energija“, budući da je energija dobijena iz šuma najveći izvor obnovljive enrgije koji se koristi širom sveta i čini oko 40% snadbevnja iz obnovljivih izvora. Jedno od tri domaćinstava (2, 4 biliona ljudi) koristi drvo za grejanje, spremanje hrane i dr. Korišćenje drveta za spremanje hrane obezbeđuje pripremu hrane koja u najvećoj meri omogućava da se sačuvaju njene nutricionističke vrednosti. Za razliku od fosilnih goriva, kada se šumama održivo upravlja, ugljen doksid koji se emituje u atmosferu sagorevanjen drveta postaje deo zatvorenog kruga: drverće koje se sadi da zameni posečeno apsorbuje i zadržava ugljen dioksid tokom rasta. Ukoliko se koristi i proizvodi na održiv način, umesto goriva kao što su nafta, ugalj i prirodan gas, drvo pomaže u sprečavanju posledica klimatskih promena!

Zavod za zaštitu prirode Srbije daje stručnu podršku nacionalnoj akciji pošumljavanja koja se realizuje više od tri godine, učešćem u pošumljavanju zaštićenih područja. Akcija sadnje i centralni događaj obeležavanja Dana šuma biće održan 21. marta, sa početkom u 10:00 časova u Predelu izuzetnih odlika „Avala”, u organizaciji JP „Srbijašume” i Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda. Ovim povodom za sve studente i učenike koji će učestvovati u sadnji i obrazovnom programu, Zavod za zaštitu prirode Srbije obezbedio je tematske edukativne materijale.

U cilju ukazivanja na stanje, značaj i zaštitu šuma hrastova, koje su nekada dominirale našim prostorima, Zavod za zaštitu prirode Srbije u saradnji sa Gradskom upravom Niša i JKP „Medijana”, 21. marta u Nišu, organizuje promociju monografije „Zaštićeni hrastovi“ i sadnju hrasta.

U Gradskoj kući u Nišu, sa početkom u 13:00 časova biće održana promocija knjige „Zaštićeni hrastovi Srbije”, autora dr Dragane Ostojić. U knjizi je dat osvrt na stanje šuma hrastova kod nas i danas sve veći značaj zaštite pojedinačnih stabala ove vrste, sa prikazom ovih zaštićenih gorostasa koja su uglavnom pojedinačna stabla na osami, trgovima, parkovima ili u dvorištima kuća, kao svedoci nekadašnjih šuma na prostorima koje je čovek urbanizovao.

Nakon promocije knjige, u neposrednom parkovskom prostoru ispred Gradske kuće, Darko Bulatović, gradonačelnik Niša i mr Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije, posadiće stablo hrasta uz poruku o značaju očuvanja naših autentičnih drvenastih vrsta, kao i svakog pojedinačnog stabla za obezbeđivanje zdravih uslova života i životnog standarda stanovništva. Pre svega, imajući u vidu da posađeno drveće i šume u gradovima omogućavaju smanjenje troškova za struju, spuštajući temperaturu od 2 do čak 8 stepeni celzijusa i time smanjujući potrebu za korišćenjem rashladnih uređaja i do 30%, ukoliko je strateški sađeno u urbanim područjima.

Srbija trenutno ima 30% površine pod šuma, a nacionalnom Strategijim pošumljvanja teži se da se ovaj procenat podigne na oko 42% do 2050. godine. Srbija spada u srednje šumovite zemlje sa prosečnom pokrivenošću šumskom vegetacijom. Ukupna površina pod šumama u Srbiji iznosi 2.254.000 hektara, odnosno pokrivenost je 29,1%. U šumama Srbije prisutno je 49 vrsta drveća, od čega je 40 lišćarskih, a 9 četinarskih.

O značaju zaštite hrastova govori podatak na primeru stanja šuma u moravskom šumskom području (Niš, Aleksinac, Sokobanja, Bela Palanka), gde se šume prostiru na ukupnoj površini od 48.239,30 ha i u čijem sastavu se nalazi 95% lišćara. Hrastovi u ovim šumama čine svega 18, 8%, dok je dominantna vrsta bukva, koja čini 73,4% njihovih sastojina.

Međunarodni dan šuma ustanovljen je 1971. godine na 23. zasedanju Generalne skupštine Evropske konfederacije za poljoprivredu. Generalna skupština Ujedinjenih Nacija je 2012. godine donela odluku da će se obeležavanje Međunarodnog dana šuma vršiti 21. marta svake godine, na dan prolećne ravnodnevnice na severnoj hemisferi, odnosno jesenje ravnodnevnice na južnoj hemisferi.

Liflet o šumama u Srbiji možete preuzeti ovde

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.