Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Povodom obeležavanja Svetskog dana voda

Omogućiti pristup svežoj pijaćoj vodi i obezbediti osnovne sanitarne uslove, za sve je globalni zadatak i izazov kojeg su definisale UN. To je istovremeno i razlog što je Generalna skupština UN 1992. godine donela rezoluciju po kojoj se 22. mart svake godine obeležava kao Svetski dan vode.

Osnovni resurs za snabdevanje stanovništva i industrije vodom u Srbiji su podzemne vode koje u ukupnom vodosnabdevanju učestvuju sa preko 90%. Međutim, nisu u dovoljnoj meri iskorišćene i uglavnom se neracionalno troše. U krajevima koji oskudevaju upotrebljivim podzemnim vodama sve više se koriste rečne vode, odnosno voda iz veštačkih jezera – akumulacija.

Sa aspekta zaštite vode kao prirodnog resursa, posebna pažnja se u Srbiji pridaje zaštiti vodenih tokova i obalnog područja, vlažnih i zabarenih površina, zaslanjenih terena, prirodnih jezera i bara. U okviru zaštite ovih prirodnih resursa, neophodna je i kontrola eksploatacije mineralnih sirovina, biljnog i životinjskog sveta. Površinske vode takođe imaju brojne pojave, predele i prostore koji su zaštićeni i posebno atraktivni sa naučnog, obrazovno-vaspitnog, ekološkog, estetskog i socio-kulturnog poimanja.

U cilju širenja svesti javnosti o potrebi očuvanja voda i vodnog prirodnog nasleđa koje se u Srbiji štiti u okviru sistema zaštićenih područja duže od 50 godina, na području Spomenika prirode „Lisina“, 22. marta 2017. godine biće organizovana obrazovno-promotivna akcija na temu: „Voda i svet prirode“. Organizatori akcije su Zavod za zaštitu prirode Srbije i Upravljač prirodnim dobrom JP „Resavska pećina“.

Ovom prilikom deca iz škola u okruženju prirodnog dobra, imaće priliku da kroz kreativne radionice i obilaske zaštićenog područja, uz vodiče iz Zavoda i JP „Resavska pećina“, upoznaju značaj vodopada kao nacionalne hidrološke baštine i biljne i životinjske vrste koje žive u njegovom okruženju upravo zbog određenih osobenosti vodopada i voda Spomenika prirode „Lisine“. Nakon obilaska, deca će u slikarskoj radionici pokazati kako oni vide i doživljavaju prirodno dobro u čijem okruženju žive i ujedno osmišljavati poruke javnosti o zaštiti voda koje će simbolično poslati puštanjem venca sačinjenog od biljaka iz okruženja, uz instrukcije botaničara Zavoda, niz vodopad Lisine.

Spomenik prirode „Lisine“, koji obuhvata izvor Veliko vrelo i vodopad Veliki buk u podnožju planine Beljanice, zaštićen je odlukom Vlade Republike Srbije iz 1955. godine, kao osobena znamenitost fonda geonasleđa Srbije. Veliko vrelo pripada malobrojnoj grupi snažnih nekaptiranih kraških izvora i ističe se kao izuzetan primer gravitacionih vrela, dok vodopad predstavlja jedinstvenu pojavu među akumulativnim bigrenim vodopadima Srbije.

Voda i vodne pojave (izvori i vrela, vodopadi i slapovi, ponornice, jezera, bare, ritovi, mrtvaje, potajnice, tresave, hidrografske tačke, vodni rezervati), predstavljaju trajno nasleđe jer se neprestano obogaćuju kruženjem u prirodi, oplemenjujući životni prostor ljudi, dajući im smisao postojanja i istrajavanja, zbog čega i zaštita hidrološkog nasleđa predstavlja zajedničku brigu svih nas.

Liflet o vodama Srbije možete preuzeti ovde

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.