Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Održan Prvi nacionalni simpozijum o divljim biljnim i životinjskim vrstama pod kontrolom sakupljanja i prometa

U prostorijama Zavoda za zaštitu prirode Srbije, na Dan biodiverziteta, 22. maja 2017. godine, održan je Prvi nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem „Divlje biljne i životinjske vrste pod kontrolom sakupljanja i prometa: stanje i perspektive“, u organizaciji Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta Singidunum i Zavoda.

Simpozijum je organizovan u cilju doprinosa razvoju sistema zaštite prirode koji će omogućiti racionalno i mudro korišćenje ovih prirodnih resursa u skladu sa potrebama njihovog očuvanja za buduće generacije. U radu Simpozijuma učestvovali su predstavnici privrednog sektora koji se bave sakupljanjem, preradom i prometom vrsta iz prirode, resornog ministarstva i stručnih i naučnih ustanova, kako bi kroz otvoren dijalog uticali na unapređenje osnovnih mehanizama za održivo korišćenje ovih vrsta.

Rad Simpozijuma otvorio je mr Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije, naglašavajući da je „sакупљање врста из природе као делатност која је раније представљала део традиционалног живота, данас прерасла у привредну делатност са великим извозним капацитетима и да je povećana potražnja ovih prirodnih resursa uslovila neophodnost sistema zaštite autohtonih vrsta u prirodi koje su od komercijalnog značaja za čoveka i to na način da one budu racionalno korišćene u meri koja neće dovesti u pitanje stanje populacija vrsta u prirodi i onemogućiti korišćenje ovih vrsta od strane budućih generacija.“ Ovim povodom, direktor Dragišić je poručio učesnicima Simpozijuma da zajedno, povodom obeležavanja Svetskog dana biodiverziteta, kao nosioci održivog korišćenja prirodnih reusrsa, zasnovanom na načelima zaštite kroz rad simpozijuma predstave primer javnosti o odgovornom i racionalnom odnosu prema prirodnim resursima u oblasti sakupljanja, korišćenja i prometa divljih biljnih i životinjskih vrsta.

Uvodnu reč u temu Simpozijuma održao je prof. dr Jordan Aleksić, dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta Singidunum, ukazujući na značaj ustanovljenja zelene ekonomije kao garanta održivog razvoja.

Kako preduprediti prekomerno i nekontrolisano sakupljanje i korišćenje lekovitog bilja, pečuraka, šumskih plodova, kao i nekih životinjskih vrsta koje imaju veliki značaj i upotrebnu vrednost u prehrambenoj industriji, medicini i farmaciji, bio je tematski okvir rada u tri plenarne sesije: sakupljačka poljoprivreda, genetsko-reproduktivno preduzetništvo i ekonomija prirodnih resursa.

Prvu sesiju na temu „Sakupljačka poljoprivreda“, moderirala je Berislava Ilić, stručni saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije, dok su uvodna izlaganja u tematsku raspravu imali stručnjaci Zavoda dr Rastko Ajtić i mr Verica Stojanović. U okviru prve sesije učesnici su davali sugestije vezane za primenu Uredbe o sakupljanju i prometu biljnih i životinjskih vrsta pod kontrolom prometa kako bi se sačuvale od prekomernog branja i sakupljanja, kao i kontrolu izvoza ovih vrsta.

Drugu sesiju na temu „Genetsko-reproduktivno preduzetništvo“, moderirao je mr Radomir Mandić, dokorant Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta Singidunum. Uvod u tematsku diskusiju održala je dr Slađana Škobić, stručni saradnik Zavoda kroz prezentaciju na temu „Gajenje lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja“. U vođenju diskusije učestvovao je i g-din Mirko Oluski, direktor preduzeća „MACVAL TEA“, koje u proizvodnji lekovitog bilja i finalnih proizvoda zauzima jedno od vodećih mesta na tržištu Srbije. U okviru ove sesije najviše se govorilo o mogućnostima i standardima uvođenja pojedinih lekovitih vrsta u plantažno gajenje i vođenja farmi puževa, kornjača i pijavica.

Treću sesiju „Ekonomija prirodnih rezursa“, otvorio je prof. dr Jordan Aleksić, dekan Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta Singidunum, uvodnim izlaganjem na temu „Zelena matematika: kišobran u futroli“. U vođenju diskusije o mogućnostima ekonomske dobiti uz racionalno korišćenje resusra i plasiranja na tršište poluproizvoda i finalnih proizvoda lekovitog bilja i puževa, učestovovao je i prof. dr Zlatko Dragosavljević sa Fakulteta „Futura“.

Na osnovu vođenih debata u kojima su značajno učešće imali predstavnici najvećih nacionalnih firmi koje se bave preradom i prometom gajenih i sakupljenih lekovitih i aromatičnik vrsta („Adonis“ d.o.o., „Herba“ d.o.o. i „Bilje Borča“ d.o.o.), kao osnovna smernica za unapređenje rada prepoznata je potreba daljeg zajedničkog rada predstavnika privrede, stručnih i nadležnih institucija u primeni zakonske procedure za pravilno sakupljanje i promet divljih biljnih i životinjskih vrsta iz prirode.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.