Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Javna rasprava i javni uvid o nacrtu Uredbe i Studije zaštite o proglašenju PIO,,Vlasina“

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/2016), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenulo je javni uvid o nacrtu uredbe i studiji zaštite o proglašenju Predela izuzetnih odlika „Vlasina”.

Javna rasprava i javna prezentacija o nacrtu Uredbe i Studije zaštite o proglašenju PIO,,Vlasina“ održana je 22. maja 2017. godine u skupštinskoj sali opštine Surdulica sa početkom od 12 časova.

Javnu raspravu vodila je komisija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u sastavu: Slobodan Erdeljan, pomoćnik ministra, Aleksandra Došlić, Dušan Ognjanović i Mališa Mladenović. Studiju zaštite PIO „Vlasina“, prirodne i stvorene odlike, kao i mere zaštite i očuvanja zaštićenog područja, prezentovala je Dragana Nedeljković, koordinator izrade Studije.

Izveštaj o izvršenom javnom uvidu biće objavljen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Javni uvid o Nacrtu uredbe i Studiji zaštite o proglašenju predela izuzetnih odlika „Vlasina” održava se u trajanju od 20 dana, i to u periodu od 17. maja do 6. juna 2017. godine. Nacrt uredbe o proglašenju Predela izuzetnih odlika „Vlasina” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom koje je na osnovu ovlašćenja iz čl 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 900 do 1400 časova u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode, Novi Beograd, dr Ivana Ribara 91 i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 657.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 6. junom 2017. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na e-mail adrese lidija.stevanovic@eko.minpolj.gov.rs i aleksandra.doslic@eko.minpolj.gov.rs ili poštom sa naznakom „NACRT UREDBE O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „VLASINA” - JAVNA RASPRAVA, na adresu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd.

Područje Predeo izuzetnih odlika „Vlasina”, koje se predlaže za zaštitu, nalazi se u jugoistočnoj Srbiji najvećim delom na teritoriji opštine Surdulica a neznatnim na teritoriji opštine Crna Trava. Vlasinska visoravan predstavlja jedinstveni kompleks vodenih, močvarnih, tresavskih i šumskih staništa.

Centar je ekosistemskog, specijskog i genetskog diverziteta. Na osnovu prirodnih vrednosti iznetih u Studiji zaštite, a prema Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja proističe da Vlasina odgovara prirodnom dobru I (prve) kategorije, odnosno zaštićenom području izuzetnog značaja.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.